İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin 09.01.2024 Tarihli Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları 09.01.2024 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, müstemir yetkileri ilan edilen ve yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 12.01.2024 günü saat 17:00’a kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü “Yeniden İnceleme Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

Ekleri:

Bölge İdare Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

İdare ve Vergi Mahkemeleri Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi