Ülkede “yüksek öğretim” için temel koşul, bir “konfederasyonal bir lise diplomasına” sahip olmaktır. Bu diploma ise üniversite eğitimi için bir yeterlilik belgesi niteliğindedir ve bu diploma da tıpkı -Avusturya veya Almanya örneklerinde olduğu gibi, “Matura / Abitur” sınavları ile alınan belgenin benzeri şeklinde- alınmaktadır ve eşdeğer fonksiyona sahiptir. Başka herhangi bir giriş sınavı veya kayıt koşulu bulunmamaktadır.

Ülke farklı kantonlara ayrılmış olmasına ve her bir kantonal bölgenin kendi özerk yapısının bulunmasına rağmen, ülkede verilen hukuk eğitimi birleşik bir eğitimdir. Buna rağmen, var olan farklılıkların bir kısmı hukuk fakültelerindeki eğitimin tamamlanmasından sonra, özellikle mesleki branşlaşmanın başladığı staj dönemlerinde (avukatlık, hâkimlik, noterlik stajlarında) ortaya çıkmaktadır.

Hukuk fakültelerindeki “Bacheloria” eğitimi 6 sömester, “Master” eğitimi ise devam eden sonraki 3 sömesterı ifade etmektedir. Bu nedenle, toplam eğitim süresi için minimum 4,5 yıl veya daha fazlası bir süre gerekmektedir. “Bacheloria” eğitiminde, seçimlik dersler çok kısıtlıdır, buna karşılık “Bacheloria” eğitiminin devamı olan “Master” süresince öğrenciler çok daha fazla seçimlik alanlara ve derslere yönelebilme ve tercih edebilme haklarına sahip olabilmektedirler.

İsviçre’de bulunan hukuk fakülteleri, bağlı oldukları üniversiteler ile bulundukları şehirler aşağıdaki gibidir:

- Basel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Genel Bilgi:

- Uluslararası burs: Yok

- Dil Hazırlık: Yok

- Üniversite Statüsü: Devlet

- Bölüm Sıralaması::126

- MEB Diploma Notu : 80

- IB Diploma Notu : 32

- Program Tipi: Lisans

- Programın Süresi: 3 Yıl

- Fiyatı: 850 CHF Dönemlik

- Üniversite Mezun Sonrası:

- Yıllık Kazanç: 51.300 CHF

- İşe Yerleştirilme (%): 71

- Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Genel Bilgi:

- Uluslararası Burs: Yok

- Dil Hazırlık: Yok

- Üniversite Statüsü: Devlet

- MEB Diploma Notu : 80

- IB Diploma Notu : 32

- Program Tipi: Lisans

- Programın Süresi: 3 Yıl

- Fiyatı: 950 CHF Dönemlik

- Üniversite Mezun Sonrası:

- Yıllık Kazanç: 72.000 CHF

- İşe Yerleştirilme (%): 80

- Dil Sınavları:

- TESTDAF : Required 16

- TELC C1 : Required 0

- GOETHE C1 : Required 0

- Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Genel Bilgi:

- Üniversite Statüsü: Devlet

- Uluslararası Burs: Var

- Dil Hazırlık: Var

- Bölüm Sıralaması::101

- IB Diploma Notu : 30

- Program Tipi: Lisans

- Programın Süresi: 3 Yıl

- Fiyatı: 500 CHF Dönemlik

- Üniversite Mezun Sonrası:

- Yıllık Kazanç: 131.774 CHF

- İşe Yerleştirilme (%): 90

- Dil Sınavları:

- French : B2 : Required 0

- Bununla birlikte, Cenevre Üniversitesi'nin sunduğu lisans programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Anadolu Lisesi Diploması

- Lise öğrenimi esnasında; birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil, matematik, fen bilimleri (biyoloji, kimya ya da fizik), beşeri ve sosyal bilimler (coğrafya, tarih veya ekonomi/hukuk), seçmeli dersler (bilgisayar bilimleri ve felsefe) derslerini, son üç yıl boyunca her yıl almış olmak.

- Lizbon Anlaşmasına taraf olan ülkelerden birinde bulunan, Cenevre Üniversitesi tarafından tanınmış bir program veya üniversitede en az iki yıl eğitim almış olmak.

- Cenevre Üniversitesi tarafından yapılan Fransızca Yeterlilik Testi'ni geçmiş olmak.

- Cenevre Üniversitesi'nin sunduğu yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Cenevre Üniversitesi tarafından tanınmış bir program veya üniversiteden 4 yıllık lisans diploması almış olmak.

- 4 yıllık lisans derecesi öğrenimi esnasında en az 180 AKTS'lik ders almış olmak.

- Fransızca Yeterlilik Belgesi sahibi olmak veya Cenevre Üniversitesi tarafından yapılan Fransızca Yeterlilik Sınavı'nı geçmiş olmak

- Yüksek Not Ortalaması

- Başvurulan bölüme özel kabul koşulları doğrultusunda GRE/GMAT puanı istenebilir.

- Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kriminal Bilimler

- Luzern Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- St. Gallen Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi

- Üniversite Statüsü: Devlet

- Uluslararası Burs: Var

- Dil Hazırlık: Var

- Bölüm Sıralaması:90

- Üniversite Diploma Notu: 3.2

- Program Tipi: Yüksek Lisans

- Programın Süresi: 2 Yıl

- Fiyatı:820 CHF Dönemlik

- Dil Sınavları:

- IELTS : Required 0

- Gerekli Belgeler:

- Başvuru formu

- Banka hesap yazısı

- Pasaport fotokopisi

- Sigorta

- Transkript

- Burs Seçenekleri:

- Okul Bursu

- Konaklama Seçenekleri:

- Kampus dışı yurt

- Özel Oda kiralama

- Özel ev kiralama

- Zürih Üniversitesi'nin lisans programlarına başvuracak olan aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir;

- Başvuru Formu

- Anadolu Lisesi Diploması

- Almanca Yeterlilik Belgesi (Goethe-Zertifikat, Zertifikat telc Deutsch C1 Hochschule, TestDaF TDN 4) ile birlikte, öğrenci adaylarının başvuracağı lisans programının işlendiği dildeki (İsviçre için; İtalyanca, Almanca, İngilizce, Fransızca) yeterliliklerini üniversite tarafından kabul edilen bir sertifika ile belgelemeleri gerekmektedir.

- Zürih Üniversitesi nezdinde başvuracağınız lisans programına eş değer olan 4 yıllık bir lisans programına Türkiye'de kabul edildiğinizi gösterir belge.

- Yüksek Not Ortalaması (MEB Diploma Puanı: 85 ve üzeri)

- Öz Geçmiş

- Zürih Üniversitesi'nin yüksek lisans programlarına başvuracak olan aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir;

- Başvuru Formu

- Lisans Diploması

- Almanca Yeterlilik Belgesi (Goethe-Zertifikat, Zertifikat telc Deutsch C1 Hochschule, TestDaF TDN 4) ile birlikte, öğrenci adaylarının başvuracağı lisans programının işlendiği dildeki (İsviçre için; İtalyanca, Almanca, İngilizce, Fransızca) yeterliliklerini üniversite tarafından kabul edilen bir sertifika ile belgelemeleri gerekmektedir.

Yüksek Not Ortalaması

- Öz Geçmiş

- Başvurulan yüksek lisans programının bireysel gerekliliklerine göre GRE/GMAT puanı gerekebilir.

- Zürih Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Ekonomi Hukuku Enstitüsü

Av. Begüm Can GÜREL & Hukuk Fakültesi Öğrencisi Gözde İKİZ

KAYNAKÇA

Avusturya ve İsviçre Sistemlerinde Hukuk Eğitimi- Kutluhan Bozkurt, Murat Türe- TBB Dergisi, 2011