banner590

19 Ocak 2010

\'KAFES\' e SUÇ DUYURUSU
banner580

Suç duyurusu dilekçesi, platform üyesi avukatlarca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunuldu.

Platform adına, avukat Hasan Hüseyin Tanrıverdi\'nin adına hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, \'\'Kafes Eylem Planı ve İrticayla Mücadele Eylem Planı\'nı hazırlayanlar, planları hazırlama talimatı verenler, planları uygulamaya geçirenler ile planların hazırlanmasına ve uygulanmasına göz yumanlar\'\' şüpheli olarak belirtildi.

Dilekçede, sorumluların, \'\'Anayasayı ihlal\'\', \'\'Silahlı örgüt kurmak\'\', \'\'Silah sağlama\'\', \'\'Askerleri itaatsizliğe teşvik\'\', \'\'Tehdit\'\', \'\'Kişisel verilerin kaydedilmesi\'\', \'\'Hükümete karşı suç\'\', \'\'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\'\', \'\'Suç işlemeye tahrik\'\', \'\'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\'\', \'\'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\'\', \'\'İftira\'\' ve \'\'Suç uydurma\'\' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, \'\'Bizler ülkesini seven, milletini seven, adalet ve demokrasinin tam olarak tesisinin sağlanması konusunda mücadele eden hukukçular ve bu vatanın evlatları olarak yapılan yasa dışı eylemlere seyirci kalmamızın mümkün olmaması ve eylem planlarının meydana getireceği yıkımdan dolayı doğrudan zarar göreceğimizden, şikayet başvurusu yapılması zorunluluk arz etmiştir\'\' denildi.

Platform üyesi avukatlar, daha sonra bir otelde yaptıkları basın açıklamasında konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

İLGİLİ DİLEKÇE 

İSTANBUL ÖZEL YETKİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ANKARA ÖZEL YETKİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA  

MÜŞTEKİLER          :  Av. HASAN HÜSEYİN TANRIVERDİ T.C.NO:........ (Evrensel Hukukçular Platformu Adına )  .............

Ekli Listede isimleri geçen diğer müştekiler

ŞÜPHELİLER          :

1- KAFES EYLEM PLANI VE İRTİCA EYLEM PLANINI  HAZIRLAYANLAR

2- PLANLARI HAZIRLAMA TALİMATINI VERENLER 

3- PLANLARI UYGULAMAYA GEÇİRENLER 

4- PLANLARIN HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA GÖZ YUMANLAR 

SUÇ                            :

1- TCK.’nın 309.maddesi ANAYASAYI İHLAL                                       

2- TCK. ‘nın 314.maddesi SİLAHLI ÖRGÜT                                       

3- TCK. ‘nın 315. maddesi SİLAH SAĞLAMA                                      

 4- TCK.’nın 319.maddesi ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK   

5-5237 Sayılı TCK.’nın 106. maddesi TEHDİT,                                       

6-TCK.’nın 135.maddesi KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ,                                       

7- TCK.’nın 312.maddesi HÜKÜMETE KARŞI SUÇ                                       

8-TCK.’nın 213.maddesi HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT                                       

9- TCK.’nın 214.maddesi SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK                                      

10- TCK.’nın 216.maddesi HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK                                       

11- TCK.’nın 220.maddesi SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA  ÖRGÜT KURMA                                       

12- TCK.’nın 267.maddesi İFTİRA   

13- TCK.’nın 271. maddesi  

SUÇ UYDURMA  AÇIKLAMALAR       :                                     

İsimleri Cumhuriyet Savcılığınca tespit edilecek şüpheliler, kamuoyuna yansıyan Kafes Eylem Planı ve İrtica Eylem Planı adı altında bir dizi suç oluşturan eylem planları hazırlayıp uygulamaya geçirmek ve hazırlanması ile uygulanmasına göz yummak suretiyle yukarıda sıralanan suçları işlemişlerdir.

Şöyle ki;  Kamuoyuna medya aracılığı ile yansıyan ve çocukların öldürülmesinin de araç olarak kullanılması amacının da yer aldığı toplumu dehşete düşüren kafes eylem planında suç unsuru taşıyan hususlara bakılacak olduğunda;  KAFES EYLEM PLANI Eylem Planında  yapılması planlanan/yapılan operasyonun \"Hazırlık\", \"Korku oluşturma\", \"Kamuoyu oluşturma\" ve \"Eylem\" olmak üzere dört safhadan oluştuğu belirtiliyor.

Hazırlık safhasında yapılacak/yapılan eylemler  şöyle sıralanmaktadır. -         Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek. -         Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde edilecek. -         Gayrimüslimlere ait eğitim kurumların öğrenci, veli ve çalışanların listeleri tespit edilecek. -         Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek. -      Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde ayin/tören düzenledikleri tespit edilecek. -         Eyleme uygun gayrimüslimlerin mezarlıkları belirlenecek.  

Eylemin \"Korku oluşturma\" aşamasında  yapılması planlanan/yapılan  eylemler: -      Tesbit edilen Agos gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak -         Agos gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları gönderilecek. -         Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar yazılacak. -         Abone listeleri çoğaltılarak, adalarda yasayan vatandaşların kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacak.  

Planın \"Kamuoyu oluşturma\" safhasında yapılacak/yapılanlar da şöyle sıralanıyor: -         Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber yapılması sağlanacak. -         Konu hakkında köşe yazılan yazdırılacak. -       Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin vurdumduymazlığı ele      alınacak. -    6-7 Eylül olayları. Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar yer verilecek. -         AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak. -         Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek. -    Mevcut sitelere ilave olarak \"vvww.tehditaltindayiz.com\", \"www.agosasahipcikalim.com\" vb.adlarla yeni Web siteleri oluşturulacak, belirlenen temalar doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak. -       Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen Web siteleri kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına Agos gazetesi başta olmak üzere azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar serpiştirilecek. -       İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı hakkında \"kara propaganda\" icra edilecek.  

SUİKAST YAPILACAK BOMBA ATILACAK  

Planın en ürkütücü bölümü ise \"eylem\" bölümünde yer alıyor: -         Adalar bölgesindeki çeşitli mahallelerde bomba patlatılacak. -         Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda Ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenecek. -         Agos gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombalan konacak. -         Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek. -         Adalarda vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek. -         Gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra edilecek. -         Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak. -         Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç. ev ve işyeri kundaklanacak. -         İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı illerde de benzeri eylemler yapılacak. -         İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle kurulacak koordineyi müteakip, belirlenecek irticai örgütler adına üstlenilecektir.

Ayrıca, Ülkenin Başbakanı eylem planında \'düşman unsur\' olarak belirtilmektedir.

İRTİCAYLA  MÜCADELE EYLEM PLANI Dört sayfadan oluşan \"İrticayla Mücadele Eylem Planı\"nın \"Durum\" başlıklı bölümünde Ergenekon soruşturması eleştirilerek, İrticai gruplar tarafından TSK başta olmak üzere devletin resmî kurumlarını yıpratmak üzere yoğun faaliyetler yürütüldüğü ve Ergenekon adı altında TSK\'ya büyük emekleri geçmiş, emekli ve muvazzaf askerî personele yersiz ithamlarda bulunularak lekelenmeye çalışıldığı iddia edilerek , karşı hareket olarak  gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin yapılması gerektiğinden yola çıkılarak, irtica ile mücadele adıyla , Hükümeti Yıkmak amacıyla faaliyetler yürütmek, Alevi Suni Çatışmasına zemin hazırlamak, masum kişilerin evlerine silah ve suç unsuru taşıyacak deliller konularak, yargıyı etkilemeye yönelik  eylem planı hazırlanmıştır.        

Yine söz konusu planda ; -         AKP mensubu kilit haberleşmeciler tarafından kamuoyuna çelişkili açıklamalar yaptırılarak, AKP içerisinde ciddi anlamda anlaşmazlık ve bölünmeler yaşanıyormuş şeklinde algılanması sağlanacaktır. -         Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öğrencilerine ait ibadet, görüntü ve haberlerinin medyada yoğun olarak yer alması sağlanarak, Milli Eğitim Bakanı kamuoyu nezdinde yıpratılacaktır. -         AKP mensuplarının ülkemizde ekonomik krizin etkisinin ciddi olarak hissedildiği bir dönemde, lüks yaşamlarından taviz vermedikleri yönünde haberler yaptırılarak, bu durumun hem “İslam anlayışıyla çeliştiği” hem de uygulamaya çalıştıkları “Halk Adamı” yaklaşımlarının gerçeği yansıtmadığı konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir. -         Ermenistan ve Yunanistan ile ilgili kamuoyunda tepki uyandıracak haberler sürekli gündemde tutularak milliyetçi partilerin tabanının genişletilmesi sağlanacaktır. Denilerek ülkede karmaşa çıkartılması hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                            

HUKUKİ DEĞERLENDİRME Türk Ceza Kanununun 3. maddesinde, ‘ Ceza Kanununun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik veya diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.’ Denilerek hiç kimsenin, hiçbir gerekçe ile suç işleme hürriyetinin bulunmayacağı ortaya konulmaktadır. Hukuk devletinin en temel özelliğinden birisi hiç şüphesiz, hukukun herkese eşit uygulanmasıdır. Hiç kimse yasaların suç olarak belirlediği bir eylemi, ülke menfaati, millet menfaati, kurum menfaati ya da başka bir ad altında gerçekleştiremez. Yasaların suç saydığı eylemler kim tarafından işlenmiş olursa olsun yapılması gereken, suç işleyenin toplumsal konumu, sıfatı, vb. ayırt edici hiçbir özelliğine bakılmaksızın yargı karşısına çıkartılmasıdır. Şikayete konu eylem planlarını kim hazırlamış olursa olsun, planın hazırlanması talimatını kim vermiş olursa olsun, planları kim uygulamış olursa olsun bu kişiler sıfat ve konumlarına bakılmaksızın tespit edilmeli ve yargılanmalıdırlar. Ülkede karmaşa yaratarak hükümeti yıkmayı amaç edinmenin, ülkede alevi Sünni çatışması çıkarmanın ,  Azınlıkları hedef göstermek suretiyle Müslim gayri Müslim ayrımı yapılarak çatışma çıkmasına yönelik faaliyet gütmenin ve bu amaçlara ulaşmak için insanların öldürülmesi ve özellikle çocukların öldürülmesini araç olarak kullanmayı planlamanın kabul edilebilir hiçbir gerekçesinin olabilmesi mümkün değildir.  

Ø      Şüpheliler tarafından hazırlanılan her iki planda da insanlar üzerinde cebir ve şiddet kullanılarak baskı ,korku, yıldırma,sindirme yöntemi kullanılmak suretiyle hükümeti yıkma hedeflenmiştir. Eylemlerde silah ve mühimmat kullanılması öngörülmüştür.

Ø      Eylem planlarında toplumu etnik ve mezhep çatışmasına sürüklemek ve bu suretle ülke bütünlüğünü bozmak hedeflenmiştir.

Ø      Her iki planda da ergenekon soruşturması hedef alınmıştır.

Ø      Hedefe ulaşmak için adam öldürmek ve kaçırma her iki planın ortak noktasıdır.

Ø      Her iki plan da yasa tanımaz ve hedeflerine ulaşmak için çocukların topluca öldürülmesini planlayacak kadar cani kişilerce hazırlanılmıştır.

Bizler ülkesini seven, milletini seven, adalet ve demokrasinin tam olarak tesisinin sağlanması konusunda mücadele eden hukukçular ve bu vatanın evlatları olarak yapılan yasa dışı eylemlere seyirci kalmamızın mümkün olmaması ve eylem planlarının meydana getireceği yıkımdan dolayı doğrudan zarar göreceğimizden kafes eylem planı ve irtica ile mücadele eylem planının hazırlanması talimatını veren/verenler, planları hazırlayan/hazırlayanlar, planları uygulamaya koyan/koyanlar ve planların hazırlanmasından haberdar olmasına rağmen yargı organlarına şikayet etmeyen/etmeyenler, yasadışı planın uygulanmasından haberdar olmasına rağmen yetkili makamlara ihbarda bulunmayan/bulunmayanlar hakkında gerekli tahkikat yapılarak haklarında dava açılması için şikayet başvurusu yapılması zorunluluk arzetmiştir.  

NETİCE VE TALEP   :                                       

Yukarıda arz ve izah edilmeye çalışıldığı üzere, kafes eylem planı ve irtica ile mücadele eylem planının hazırlanması talimatını veren/verenler, planları hazırlayan/hazırlayanlar, planları uygulamaya koyan/koyanlar ve planların hazırlanmasından haberdar olmasına rağmen yargı organlarına şikayet etmeyen/etmeyenler, yasadışı planın uygulanmasından haberdar olmasına rağmen yetkili makamlara ihbarda bulunmayan/bulunmayanlar hakkında gerekli tahkikat yapılarak haklarında dava açılması saygılarımızla arz ve talep ederiz.                                                                                                            

Müşteki                                                                                  

Av. HASAN HÜSEYİN TANRIVERDİ  

Eki: Müşteki Listesi

                                    

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.