Karanlık ticari tasarımlar, tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen veya normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen manipülatif ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla yöntemler kullanan ticari uygulamalardır. Bu uygulamalar, tüketicileri kendi arzuları dışında alışveriş yapmaya, abonelik başlatmaya veya e-posta bültenlerine üye olmaya yönlendirmeyi amaçlar.

Örneğin, sepetteki ürünün tükenebileceğini ifade eden gerçek dışı bilgiler, kullanıcının rızası dışında çeşitli hizmetlere gizlice abone edilmesi, onay sayfalarında çeşitli tasarımsal oyunlarla kullanıcının rızası olmayan seçeneğin seçtirilmesi gibi uygulamalar karanlık ticari tasarım tanımına girer.

Karanlık ticari tasarımlar, dünyada ve Türkiye’de Reklam Kurulu tarafından incelenmeye alınmış ve haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiştir. Ticaret Bakanlığı, bu uygulamaların dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ve tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle, bu uygulamalarda bulunan firmalar hakkında idari para cezası, durdurma cezası ve erişim engeli tedbiri gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Bakanlık, tüketici tercihlerinin şeffaf ve doğru bilgi akışı çerçevesinde gerçekleştirilmesini amaçladığını açıklamıştır.

Karanlık ticari tasarımlar, dijital pazarların yükselişiyle birlikte daha yaygın hale gelmiş ve tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini bozmuştur. Bu uygulamalar, tüketicilerin güvenini zedelemekte ve piyasa rekabetini bozmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin bu uygulamalara karşı dikkatli olması ve haklarını koruması gerekmektedir. Karanlık ticari tasarımlardan kaçınmak için tüketicilerin aşağıdaki tavsiyelere uygun hareket etmesi önerilir:

- Alışveriş yapmadan önce farklı sitelerden fiyat karşılaştırması yapmak ve ürünün gerçek değerini araştırmak.

- Sepetteki ürünün stokta kalmayacağı veya fiyatının artmayacağı konusunda baskı yapan mesajlara kanmamak ve acele etmemek.

- Alışveriş sırasında sunulan ek hizmetleri veya ürünleri ihtiyacına göre değerlendirmek ve rızası olmadan abone edilmemeye dikkat etmek.

- Onay sayfalarında seçili gelen opsiyonları kontrol etmek ve istemediği seçenekleri kaldırmak.

- Alışveriş yaptığı siteyi güvenilir olup olmadığını kontrol etmek ve şikayet varsa ilgili kurumlara başvurmak.

Karanlık ticari tasarımlar, tüketicilerin haklarını korumak için yasal düzenlemeler getirilmesini gerektiren bir sorundur. Tüketicilerin bilinçli olması ve haklarını savunması da bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Karanlık ticari tasarımlara başvurulmasının nedenleri, satıcı veya sağlayıcıların tüketicilerden daha fazla gelir elde etmek, rekabet avantajı sağlamak, tüketicilerin sadakatini artırmak veya tüketicileri istemedikleri hizmetlere bağlamak gibi çeşitli amaçlar olabilir. Karanlık ticari tasarımlar, tüketicilerin psikolojik zaaflarını, dikkat eksikliklerini, bilgi eksikliklerini veya kararsızlıklarını kullanarak onları manipüle etmeyi hedefler. Bu uygulamalar, tüketicilerin rasyonel karar verme sürecini bozar ve onları aceleci, duygusal veya yanlış seçimlere yönlendirir. Karanlık ticari tasarımların kullanılmasının bir diğer nedeni de, dijital ortamlarda tüketicilerin çok sayıda seçenekle karşılaşması ve karşılaştırma yapmakta zorlanmasıdır. Bu durumda, satıcı veya sağlayıcılar, tüketicilere kolaylık sağlamak adına belirli seçenekleri öne çıkarır veya varsayılan olarak sunar. Ancak bu seçenekler, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına veya tercihlerine uygun olmayabilir. Bu uygulamalar, tüketicilerin seçim özgürlüğünü kısıtlar ve onları istemedikleri sonuçlara götürebilir.

Karanlık ticari tasarımlara birkaç örnek:

- Sepetteki ürünün stokta kalmayacağı veya fiyatının artacağı yönünde gerçek dışı uyarılar vermek. Bu uygulama, tüketicileri acele etmeye ve istemedikleri bir alışveriş yapmaya yönlendirmeyi amaçlar. Örneğin, “Bu ürünü şimdi alın, son 2 adet kaldı!” veya “Bu fiyat sadece bugüne özel!” gibi mesajlar karanlık ticari tasarım olarak değerlendirilir.

- Tüketicilerin rızası olmadan çeşitli hizmetlere gizlice abone etmek. Bu uygulama, tüketicilerin farkında olmadan ekstra ücret ödemelerine veya istemedikleri e-postalar almasına neden olur. Örneğin, alışveriş sırasında sunulan ek hizmetlerin veya ürünlerin varsayılan olarak seçili olması veya onay sayfasında seçili gelen opsiyonların tüketicilerin rızası olmayan seçenekler olması karanlık ticari tasarım olarak kabul edilir.

- Tüketicileri belirli tercihlere yönlendirmek için diğer seçenekleri zorlaştırmak. Bu uygulama, tüketicilerin karar verme sürecini manipüle etmeyi ve satıcı veya sağlayıcının istediği seçeneği seçtirmeyi hedefler. Örneğin, bir abonelik iptal etmek isteyen tüketicinin karşısına çıkan sayfada iptal etme seçeneğinin küçük, soluk veya gizli bir şekilde sunulması veya iptal etmek için çok sayıda adım gerektirmesi karanlık ticari tasarım olarak nitelendirilir.

Karanlık ticari tasarımların yasal sonuçları, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ve Reklam Kurulu tarafından uygulanan çeşitli yaptırımlardır. Bu yaptırımlar, karanlık ticari tasarımların dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ve haksız ticari uygulama olarak kabul edildiğini göstermektedir. Karanlık ticari tasarımların yasal sonuçları şunlardır:

- Durdurma cezası: Karanlık ticari tasarımlarda bulunan reklam veya ticari uygulamaların yayınlanmasının durdurulmasıdır. Bu ceza, Reklam Kurulu tarafından verilen bir karardır ve ilgili firmaların reklam veya ticari uygulamalarını derhal durdurmalarını gerektirir.

- İdari para cezası: Karanlık ticari tasarımlarda bulunan reklam veya ticari uygulamalar nedeniyle ilgili firmalara kesilen bir para cezasıdır. Bu ceza, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlara göre uygulanır ve ilgili firmaların ödemekle yükümlü oldukları bir borçtur.

- Erişim engeli tedbiri: Karanlık ticari tasarımlarda bulunan reklam veya ticari uygulamaların yer aldığı internet sitelerine erişimin engellenmesidir. Bu tedbir, Reklam Kurulu tarafından verilen bir karardır ve ilgili internet sitelerinin erişime kapatılmasını gerektirir.

Karanlık ticari tasarımların yasal sonuçları, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasa rekabetini sağlamak için getirilmiş önemli düzenlemelerdir. Bu nedenle, karanlık ticari tasarımlardan kaçınmak ve mevzuata uygun hareket etmek hem firmalar hem de tüketiciler için faydalıdır.