Türk Ceza Kanunu kapsamında, cinsel saldırı suçlarında kadının rızası, suçun oluşup oluşmadığı konusunda önemli bir faktördür. Yargıtay kararları da, bu konuda önemli bir kaynak teşkil eder. Örneğin, aşağıdaki Yargıtay kararı, kadının rızası konusunu ele alır:

Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin 2016/2057 E. - 2017/1713 K. sayılı kararında, "rızanın varlığı" konusu ele alınmıştır. Kararda, kadının rızasının, kişinin kendisine yönelik eylemleri onaylama veya onaylamama hakkına sahip olduğu anlamına geldiği ifade edilmiştir. Ayrıca, kadınların rızası olmadan gerçekleştirilen cinsel eylemlerin suç olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yine, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2019/10519 E. - 2020/801 K. sayılı kararında, cinsel eylemlerde kadının rızasının açık ve net olması gerektiği vurgulanmıştır. Kararda, kadının rızasının suskunluğu veya sessizliği ile değerlendirilemeyeceği, rızanın açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 2019/6867 E. - 2020/1918 K. sayılı kararında, kadının rızası konusunda objektif bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Kararda, kadının rızasının kişinin kendisine yönelik eylemleri onaylama veya onaylamama hakkı olduğu, ancak rızanın kişisel bir tercih olduğu ve kişinin kendisine yapılan eylemlere rıza göstermek zorunda olmadığı belirtilmiştir.

Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere, cinsel saldırı suçlarında kadının rızası konusu, hukuki bir tartışma konusudur ve mahkemeler, her bir davayı ayrı ayrı değerlendirerek, kadının rızasının varlığı veya yokluğuna karar verirler. Ancak, kadının rızasının olmaması durumunda, suçun cezasız kalmaması için hukuki yaptırımlar uygulanır.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun cinsel saldırı suçlarıyla ilgili Yargıtay'ın son dönemlerde vermiş olduğu bazı kararlar şunlardır:

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 2022/2014 E. sayılı kararında, sanığın, mağdura ait olan cep telefonunu zorla ele geçirmek amacıyla cinsel tacizde bulunmasını "nitelikli cinsel saldırı" olarak kabul etmiştir.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, 2021/5332 E. sayılı kararında, mağdurun rızası olsa bile 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişki kurmanın suç olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2020/16349 E. sayılı kararında, sanığın, mağdurun alkol almasına sebep olarak onu bilincini kaybetmeye kadar getirerek cinsel saldırıda bulunmasını "nitelikli cinsel saldırı" olarak kabul etmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2019/15766 E. sayılı kararında, sanığın, mağdura tecavüz ettiği sırada onu silahla tehdit etmesi nedeniyle suçun "silahla tehdit suretiyle cinsel saldırı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2018/33274 E. sayılı kararında, sanığın, mağdurun evine gizlice girerek onu cinsel amaçlı taciz etmesini "nitelikli hırsızlık suretiyle cinsel saldırı" olarak değerlendirmiştir.