Nomophili, Yunanca asıllı bir kelimedir. Nomo kural, kanun kelimeleri anlamına gelir. (fransızca la règle). Phili ise aşk demektir. Bu durumda nomophili, kanunların (kuralların) aşkı olarak çevrilebilir.

18 yy. ile birlikte batı ülkeleri, dinin, örf ve adetlerin, geleneklerin hukuktaki akıl almaz etkisine tepki olarak nomophili'yi savunurlar.

Nomophili, kanunun dinden, örf ve adetlerden, geleneklerden daha mantıkçıl ve günümüz toplumunun metaforzuna ayak uydurduğunu savunan hukuk yazarları tarafından savunulmuştur.

Kanun geneldir ve neden sorusuna en doğru cevaptır, bu da ona güç verir.

Nomophili, Fransız devrimciler tarafından (1789) kullanılmış ve günümüz Fransız Medeni Hukukunu şekillendirmiştir.

Nomophili, hâkimin yazıya dayalı olmayan kurallardan sonuç çıkararak keyfi kararlar vermesini limitlemeyi amaçlamaktadır.

Montesquieu, nomophili'nin savunucularındandır, kendisinin ''le juge est la bouche de la loi'' şeklindeki çok meşhur vecizesi, ''hâkim kanunun ağzıdır'' anlamına gelir.

Hâkimin, sosyal düzeni kendi kişisel görüş ve yorumlamalarıyla bozmaması gerektiğini, kararlarını yazılı hukukla desteklemesi gerektiğini söylemiştir.

KAYNAKÇA

https://eksisozluk.com/nomophili--4209458