banner590

20 Haziran 2019

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ VE NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Nükleer Düzenleme Kurumu personelinin görevlerini yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

c) Kuruluşlar: Kurumun gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşlar ile bunların %10'undan daha fazla pay sahibi olduğu iştiraklerini,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki ve Etik İlkeler

Mesleki ve etik ilkeler

MADDE 4 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirirken mesleki yetkinlik, yeterlilik, özen ve titizlik, dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik ve eşitlik ilkelerine uygun hareket eder ve çıkar çatışmalarından uzak durur. Kurum personeli, Kurum amaçlarına uygun bir şekilde görevlerini yerine getirebilmek için mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.

(2) Kurum personeli, işe başlarken meslekî ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı taahhüt eder ve altı ay içinde durumunu ilkelere uygun hale getirir. Mali konularda elden çıkarmanın Kurum personeline zarar vermesi halinde Başkanın uygun görüşü üzerine bu süre en fazla üç ay uzatılabilir.

Çıkar çatışmalarından uzak durma

MADDE 5 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendi ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınır; çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar.

(2) Kurum personeli, görevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek potansiyel veya mevcut çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir.

(3) Kurum personeli görevden ayrıldıktan sonra, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda üç yıl boyunca görev alamaz.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz; kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanamaz. Bu yükümlülük Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdan ayrılmaları halinde de devam eder.

(2) Başkan tarafından yetkilendirilmeksizin, Kurul üyeleri ve Kurum personeli çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunamaz.

Kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevin gerektirdiği mutat mekân ve demirbaşlar, ulaşım imkânları dışında, Kuruluşların olanaklarından ücretsiz olarak yararlanamaz.

(2) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, Kuruluşlardan, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alımında bulunamaz, başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemez.

(3) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayeti altındaki çocukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık payı edinemez. Miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebi ile bu fıkra kapsamında ortaklık payı elde edilmesi halinde bu durumun yedi gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Kurum personelinin Kurum dışı çalışmalarına ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) Kurum personeli;

a) Ticaretle uğraşamaz.

b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.

c) Kuruluşlara ait periyodik yayınlarda makale, bilimsel amaçlı yazı gibi eserlerin yayımlanması halleri hariç olmak üzere, fikri hak oluşturan eserlerini Kuruluşlarda bastıramaz ve bu Kuruluşlara satışına aracılık edemez.

ç) Kuruluşlar veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere üye olamaz.

(2) Aşağıdaki faaliyet, iş, eylem, çalışma ve görevler birinci fıkrada sayılan yasaklar dışındadır:

a) Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ve Başkanın uygun görüşü çerçevesinde bilimsel amaçlı yapılan yayın, ders ve konferans ücretleri ile alınan telif hakları,

b) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel veya akademik amaçlı hakemlikler ile mahkemelerce ve/veya ilgili savcılıklarca verilen bilirkişilik görevleri,

c) Üyesi olunan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile birliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri,

ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve gelişimini sağlamak amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Meslekî ve etik ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Kurum personeli, meslekî ve etik ilkelerle ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.