Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİK
(Birinci ilan)

2022 yılı için gayrisafi geliri 2.000.000.00 TL tahmin edilen ve aşağıda ihdas bölgesi yazılı muhdes Gaziosmanpaşa Onikinci Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

Gaziosmanpaşa Onikinci Noterliğinin; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesinin Eski Edirne Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kazım Karabekir Caddesinin Gerçek Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Selçuklu Caddesi üzerinde bu caddenin Kızılerik Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alanlara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

Açılmasına karar verilmiştir.

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci ilan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 1.000.000.00 TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı muhdes ikinci sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

İlan olunur.

1- Bismil İkinci Noterliğinin; Bismil yolunun (eski Diyarbakır yolu) Güneş Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak kuzeyde Diyar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve devamında Diyar Caddesinin güneydoğu yönüne kesiştiği Lise Caddesine kadar olan kısmında ve yine devamında Lise Caddesinin Güneş Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve yine devamında Güneş Caddesinin Bismil yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak şekilde,

2- Karasu İkinci Noterliğinin; İncilli Mahallesi içerisinde, Hastane Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Paşa Caddesi istikameti boyunca Ankara Caddesi (İstanbul-Kocaali Anayolu) ile kesiştiği noktaya kadar, bu noktadan başlayarak Ankara Caddesinden devamla Ankara Caddesinin Şehit Atıf Ödül Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Şehit Atıf Ödül Caddesinden devamla bu caddenin Hastane Caddesi ile kesiştiği nokta ve Hastane Caddesinden devamla başlangıç noktası Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde olmak üzere,

3- Nazilli Altıncı Noterliğinin; Alparslan Türkeş Bulvarının, Denizli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Alparslan Türkeş Bulvarının 173. Sokakla kesiştiği (Demiryolu altında kalan) yere kadar, 173. Sokağı devamla, 173. Sokağın 228. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 228. Sokağı devamla, 228. Sokağın Denizli Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Denizli Caddesini devamla, Denizli Caddesinin 380. Sokakla kesiştiği yere kadar belirlenen alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, Denizli Caddesinin güneyinde 226. Sokak ile 380. Sokak arasında kalan, Denizli Caddesine açılan tüm cadde ve sokaklarda 250 metre derinliklerinde olacak şekilde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Akçakale İkinci Noterliğinin; Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde, Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN Caddesi ile kesiştiği kavşak ile Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile kesiştiği kavşak arasında kalan alan içinde sağlı sollu her iki tarafı da dahil olmak üzere 50 metre derinliğe kadar olan kısımda,

5-Yüksekova İkinci Noterliğinin; D400 Hakkari-Yüksekova Karayolunun Hakkari istikametindeki Dağlıca Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı istikamet ve karayolu boyunca Yüksekova Devlet Hastanesi yönündeki Aksu Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu yolun her iki cephesinden sağlı sollu 100'er metre derinliklerini de içerisine alacak şekilde,

Açılmasına karar verilmiştir.