Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİK
(Dördüncü İlan)

2022 yılı için gayrisafi geliri 2.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda ihdas bölgesi yazılı muhdes birinci sınıf Beyoğlu Altmışbeşinci Noterliğine iki defadan fazla yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Beyoğlu Altmışbeşinci Noterliğinin; Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Galata Deresi Caddesinin Boncuk Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Yeşilce Caddesi ile kesiştiği yere kadar Galata Deresi Caddesi üzerinde ve Yeşilce Caddesinden devamla bu caddenin Taş Ocağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Yeşilce Caddesi üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, açılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur. 11855/1/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Üçüncü İlan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 1.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı muhdes ikinci sınıf noterliklere iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf, ikinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

1- Bismil İkinci Noterliğinin; Bismil yolunun (eski Diyarbakır yolu) Güneş Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak kuzeyde Diyar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve devamında Diyar Caddesinin güneydoğu yönüne kesiştiği Lise Caddesine kadar olan kısmında ve yine devamında Lise Caddesinin Güneş Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve yine devamında Güneş Caddesinin Bismil yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak şekilde,

2- Karasu İkinci Noterliğinin; İncilli Mahallesi içerisinde, Hastane Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Paşa Caddesi istikameti boyunca Ankara Caddesi (İstanbul-Kocaali Anayolu) ile kesiştiği noktaya kadar, bu noktadan başlayarak Ankara Caddesinden devamla Ankara Caddesinin Şehit Atıf Ödül Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Şehit Atıf Ödül Caddesinden devamla bu Caddenin Hastane Caddesi ile kesiştiği nokta ve Hastane Caddesinden devamla başlangıç noktası Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde olmak üzere,

3- Nazilli Altıncı Noterliğinin; Alparslan Türkeş Bulvarının, Denizli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Alparslan Türkeş Bulvarının 173. Sokakla kesiştiği (Demiryolu altında kalan) yere kadar, 173. Sokağı devamla, 173. Sokağın 228. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 228. Sokağı devamla, 228. Sokağın Denizli Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Denizli Caddesini devamla, Denizli Caddesinin 380. Sokakla kesiştiği yere kadar belirlenen alan içerisinde kalan tüm cadde
ve sokaklarda, Denizli Caddesinin güneyinde 226. Sokak ile 380. Sokak arasında kalan, Denizli Caddesine açılan tüm cadde ve sokaklarda 250 metre derinliklerinde olacak şekilde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Akçakale İkinci Noterliğinin; Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde, Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN Caddesi ile kesiştiği kavşak ile Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile kesiştiği kavşak arasında kalan alan içinde sağlı sollu her iki tarafı da dahil olmak üzere 50 metre derinliğe kadar olan kısımda,

5- Yüksekova İkinci Noterliğinin; D400 Hakkari-Yüksekova Karayolunun Hakkari istikametindeki Dağlıca Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı istikamet ve karayolu boyunca Yüksekova Devlet Hastanesi yönündeki Aksu Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu yolun her iki cephesinden sağlı sollu 100'er metre derinliklerini de içerisine alacak şekilde, Açılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur. 11855/2/1-1