Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER


Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:
2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ALTINDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
720.423,77.-TL.

2 - ANKARA ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
632.977,09.-TL.

3 - ANKARA KIRKSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
484.448,64.-TL.

4 - BAKIRKÖY ONALTINCI NOTERLİĞİ
1.223.285,90.-TL.

5 - BEYOĞLU ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.070.743,05.-TL.

6 - ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ
486.145,14.-TL.

7 - ERZURUM ALTINCI NOTERLİĞİ
415.800,03.-TL.

8 - İSTANBUL ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
522.242,34.-TL.

9 - KADIKÖY ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
939.290,18.-TL.

10 - KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ
705.969,84.-TL.

11 - KARTAL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.128.330,59.-TL.

12 - SAKARYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
638.980.08.-TL.


2073/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:
2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - BERGAMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
292.282,71.-TL.

2 - BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
309.744,85.-TL.

3 - ÇARŞAMBA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
295.405,13.-TL.

4 - ÇUBUK NOTERLİĞİ
416.641,68.-TL.

5 - DERİNCE NOTERLİĞİ
475.079,16.-TL.

6 - EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ
200.660,65.-TL.

7 - FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
473.687,71 .-TL.

8 - GAZİPAŞA NOTERLİĞİ
290.089,11 .-TL.

9 - GÖLCÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ
274.530,19.-TL.

10 - ILGIN NOTERLİĞİ
263.513,73.-TL.

11 - İSPARTA İKİNCİ NOTERLİĞİ
497.994,31 .-TL.

12 - İZNİK NOTERLİĞİ
227.507,18.-TL.

13 - KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
255.955,39.-TL.

14 - KEMALPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ
308.523,82 TL.

15 - KEMER (ANTALYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ
263.543,19.-TL.

16 - KULU NOTERLİĞİ
262.922,34.-TL.

17 -KUMLUCA NOTERLİĞİ
576.234,55.-TL.

18 - POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ
273.264,40.-TL.

19 - RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
454.721,83.-TL.

20 - SİLİFKE İKİNCİ NOTERLİĞİ
202.691,87.-TL.

21 - TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ
172.859,24.-TL.

22 - TEKİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
357.257,36.-TL.

23 - UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ
271.521,82.-TL.

24 - ÜNYE İKİNCİ NOTERLİĞİ
365.913,29.-TL.


2074/1-1