Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Üçüncü/Dördüncü ilan)

Aşağıda 2022 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı münhal birinci sınıf noterliklere (Beyoğlu Ondördüncü Noterliğinin 3. İlanı, İstanbul Yirmiüçüncü Noterliğinin 4. İlanı olmak üzere) iki defadan fazla yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

S. NO NOTERLİK ADI 2022 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1 BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.675.251,38 ₺

2 İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.738.716,78 ₺

İlan olunur. 11194/1/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Üçüncü İlan)

Aşağıda 2022 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı münhal ikinci sınıf noterliklere iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf, ikinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

S. NO NOTERLİK ADI 2022 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 AKSARAY ONUNCU NOTERLİĞİ 1.345.003,10 ₺

2 BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ 1.197.480,14 ₺

3 DÜZCE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.351.157,96 ₺

4 ISPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.295.760,23 ₺

5 KIZILTEPE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.111.193,47 ₺

6 NEVŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.212.157,16 ₺

7 NİZİP İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.096.085,33 ₺

8 TARSUS SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.061.971,94 ₺

İlan olunur. 11194/2/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİK

(Birinci İlan)

2022 yılı gayri safi geliri 2.624.756,46 Türk lirası olan Bakırköy Yirmibirinci Noterliği 29.11.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

11194/3/1-1