Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(BİRİNCİ İLAN)

Aşağıda 2022 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Bakırköy Otuzdokuzuncu Noterliği 01.04.2023 tarihinde, Balıkesir Beşinci Noterliği 04.04.2023 tarihinde, Bakırköy Otuzbirinci Noterliği 17.04.2023 tarihinde ve İstanbul Onyedinci Noterliği 24.04.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2022 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- BAKIRKÖY OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 6.186.505,40.-TL
2- BAKIRKÖY OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 5.998.841,60.-TL
3- BALIKESİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 3.285.708,12.-TL
4- İSTANBUL ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 7.236.015,10.-TL

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİK
(BİRİNCİ İLAN)

2022 yılı gayri safi geliri 2.456.792,92.-TL olan Çatalca Birinci Noterliği 04.04.2023 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.