Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Etimesgut Üçüncü Noterliği 01.09.2022 tarihinde, Ankara Onüçüncü Noterliği 05.09.2022 tarihinde, Ankara Altmışüçüncü Noterliği 10.09.2022 tarihinde, Eskişehir Dördüncü Noterliği 24.09.2022 tarihinde, Bursa Yirminci Noterliği 25.09.2022 tarihinde ve Diyarbakır Yedinci Noterliği 05.10.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 ANKARA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 6.404.903,21.-TL

2 ANKARA ALTMIŞÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 5.016.618,70.-TL

3 BURSA YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 3.984.171,27.-TL

4 DİYARBAKIR YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.986.254,18.-TL

5 ESKİŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.090.321,91.-TL

6 ETİMESGUT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.463.009,05.-TL

-----

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Çumra Noterliği 30.08.2022 tarihinde, Kemalpaşa (İzmir) İkinci Noterliği 27.09.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 ÇUMRA NOTERLİĞİ 1.430.793,71.-TL

2 KEMALPAŞA (İZMİR) İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.193.898,95.-TL