Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci/İkinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı birinci sınıf noterlikler (Beşiktaş Onsekizinci, Beşiktaş Otuzuncu, Bursa Yedinci, Gebze Yedinci, Kahramanmaraş Altıncı, Malatya Dördüncü ve Zonguldak İkinci Noterliklerinin 2. İlanı diğer noterliklerin 1. ilanı olmak üzere) münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2023 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1 ADANA YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 6.818.586,22 ₺
İHDAS ALANI: “(46003. Sokak) Fatma Esma Nayman Caddesi ile 46001. Sokağın kesiştiği yerden başlamak suretiyle (46003. Sokak) Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde 46043. Sokağın kesiştiği yere kadar olan yerler ile Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde sağlı sollu 400 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde” şeklinde değiştirilmiştir.
2 BAKIRKÖY YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 9.978.950,03₺
3 BEŞİKTAŞ ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 5.894.739,67 ₺
4 BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 3.511.629,86 ₺
5 BEŞİKTAŞ OTUZUNCU NOTERLİĞİ 3.638.761,63 ₺
6 BEYOĞLU ELLİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.882.233,88 ₺
7 BURSA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.785.034,19 ₺
8 ESKİŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 6.524.531,00 ₺
9 ESKİŞEHİR ALTINCI NOTERLİĞİ 4.570.687,00 ₺
10 EYÜPSULTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 8.520.519,48 ₺
11 GAZİOSMANPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 5.545.900,88 ₺
12 GEBZE YEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.891.205,85 ₺
13 GEBZE ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 5.241.659,76 ₺
14 HATAY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 6.532.436,45 ₺
15 İSTANBUL YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 12.382.032,54 ₺
16 İZMİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 7.962.874,08 ₺
17 İZMİR ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 3.630.692,72 ₺
18 İZMİR YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 6.900.441,37 ₺
19 KADIKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 6.995.534,26 ₺
20 KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 6.941.636,51 ₺
21 KAHRAMANMARAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 3.039.472,37 ₺
22 KARTAL YEDİNCİ NOTERLİĞİ 9.513.089,96 ₺
23 KARTAL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 11.008.765,85 ₺
24 KARTAL YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 10.070.325,92 ₺
25 MALATYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.762.074,15 ₺
26 MANİSA İKİNCİ NOTERLİĞİ 9.285.908,43 ₺
27 SAKARYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 8.727.506,70 ₺
28 ŞANLIURFA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 6.438.798,29 ₺
29 ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİĞİ 7.854.238,99 ₺
30 YENİMAHALLE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 7.372.967,35 ₺
31 ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 3.822.765,35 ₺
İlan olunur.
970/1/1-1
—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Üçüncü ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı münhal birinci sınıf noterliklere iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2023 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1 GEBZE DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 4.173.498,70 ₺
2 HATAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 3.408.918,07 ₺
İlan olunur.
970/2/1-1

----------------

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci/İkinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı ikinci sınıf noterlikler (Adıyaman İkinci, Aksaray Beşinci, Anamur İkinci, Ardahan, Çayeli, Çorlu Dördüncü, Çorlu Altıncı, Düzce Birinci, Edirne Dördüncü, Gerede, İnegöl Birinci, Nusaybin Birinci, Serik Üçüncü, Siirt İkinci, Silivri Üçüncü ve Ünye Birinci Noterliklerinin 2. ilanı, diğer noterliklerin 1. ilanı olmak üzere) münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 ADIYAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.730.161,84 ₺
2 ADIYAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 3.648.398,32 ₺
3 AKHİSAR İKİNCİ NOTERLİĞİ 4.007.300,08 ₺
4 AKSARAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.564.479,63 ₺
5 AKYAZI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.000.390,31 ₺
6 ALAŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.592.543,10 ₺
7 ANAMUR İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.155.659,41 ₺
8 ARDAHAN NOTERLİĞİ 3.271.010,26 ₺
9 ARTVİN NOTERLİĞİ 2.646.225,78 ₺
10 BANDIRMA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.810.928,48 ₺
11 BERGAMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.622.993,67 ₺
12 BİGA İKİNCİ NOTERLİĞİ 3.206.365,96 ₺
13 BODRUM ALTINCI NOTERLİĞİ 4.147.292,51 ₺
14 BOLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.026.512,56 ₺
15 ÇANKIRI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 4.571.465,41 ₺
16 ÇAYELİ NOTERLİĞİ 2.889.858,84 ₺
17 ÇERKEZKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.847.428,06 ₺
18 ÇORLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.809.424,97 ₺
19 ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ 2.730.548,95 ₺
20 DİDİM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.427.186,43 ₺
21 DÜZCE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.352.063,73 ₺
22 DÜZCE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.293.037,56 ₺
23 DÜZCE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.661.010,86 ₺
24 EDİRNE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.224.967,75 ₺
25 EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.836.436,54 ₺
26 EREĞLİ (ZONGULDAK) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.209.064,00 ₺
27 FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.582.418,68 ₺
28 GEDİZ NOTERLİĞİ 4.319.732,75 ₺
29 GEREDE NOTERLİĞİ 2.735.258,62 ₺
30 HOPA NOTERLİĞİ 3.816.875,97 ₺
31 İNEGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.574.265,28 ₺
32 KAHRAMANKAZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 6.191.829,72 ₺
33 KARAMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 7.145.928,12 ₺
34 KEMER (ANTALYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.441.624,52 ₺
35 KIZILTEPE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 4.839.677,84 ₺
36 MARDİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 4.147.796,65 ₺
37 MUDANYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.712.998,91 ₺
38 NUSAYBİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 4.641.953,69 ₺
39 OSMANİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 4.020.125,79 ₺
40 ÖDEMİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.914.042,79 ₺
41 RİZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.323.518,96 ₺
42 SALİHLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.139.432,83 ₺
43 SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.556.204,92 ₺
44 SİİRT İKİNCİ NOTERLİĞİ 3.572.697,33 ₺
45 SİLİVRİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.074.466,41 ₺
46 SOMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 4.243.266,86 ₺
47 TATVAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 5.558.675,38 ₺
48 TEKİRDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.776.895,74 ₺
49 TORBALI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.809.262,46 ₺
50 ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.838.554,28 ₺
51 YALOVA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.343.973,83 ₺
İlan olunur.
970/3/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Üçüncü İlan)

Aşağıda 2023 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı münhal ikinci sınıf noterliklere iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf, ikinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e- devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.911.678,21 ₺
2 ÇORLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.045.133,51 ₺
3 FATSA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.938.242,64 ₺
4 KARABÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.019.532,63 ₺
5 KARS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.038.306,35 ₺
6 MANAVGAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.236.405,34 ₺
7 NURDAĞI İKİNCİ NOTERLİĞİ 3.411.616,99 ₺
8 TARSUS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.124.095,59 ₺
9 TARSUS YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.444.015,80 ₺
İlan olunur.
970/4/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı üçüncü sınıf noterlikler münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 15.000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve çalışılan kurumdan (kayıtlı olduğu/çalıştığı tüm dönemlere ilişkin) hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ile sicil özeti ve 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgeleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate alınmayacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 AĞAÇÖREN NOTERLİĞİ 628.940,13 ₺
2 AĞLASUN NOTERLİĞİ 337.212,88 ₺
3 AĞRI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.214.954,29 ₺
4 AĞRI ALTINCI NOTERLİĞİ 897.365,13 ₺
5 AKSEKİ NOTERLİĞİ 617.778,32 ₺
6 ALAPLI İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.616.828,36 ₺
7 ALMUS NOTERLİĞİ 770.911,79 ₺
8 ALPU NOTERLİĞİ 405.051,30 ₺
9 ALTINEKİN NOTERLİĞİ 886.360,13 ₺
10 ALTUNHİSAR NOTERLİĞİ 589.571,43 ₺
11 ARABAN NOTERLİĞİ 861.399,89 ₺
12 ARAKLI NOTERLİĞİ 2.073.197,78 ₺
13 AYRANCI NOTERLİĞİ 236.909,45 ₺
14 BAKLAN NOTERLİĞİ 857.288,49 ₺
15 BALIŞEYH NOTERLİĞİ 319.669,12 ₺
16 BAYBURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.906.263,89 ₺
17 BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.521.217,39 ₺
18 BİNGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.811.615,24 ₺
19 BİTLİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.935.304,16 ₺
20 BİTLİS İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.343.187,35 ₺
21 CİZRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.290.056,50 ₺
22 CİZRE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.799.563,82 ₺
23 ÇATALPINAR NOTERLİĞİ 404.089,33 ₺
24 ÇAYIRLI NOTERLİĞİ 471.587,03 ₺
25 ÇERMİK NOTERLİĞİ 1.975.013,09 ₺
26 ÇUKURCA NOTERLİĞİ 595.613,72 ₺
27 DEMRE İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.470.509,97 ₺
28 DODURGA NOTERLİĞİ 154.454,18 ₺
29 DÜZİÇİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.177.566,40 ₺
30 DÜZİÇİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.198.912,71 ₺
31 EĞİRDİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.189.108,96 ₺
32 ERUH NOTERLİĞİ 257.517,88 ₺
33 ESPİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ 960.907,81 ₺
34 FINDIKLI NOTERLİĞİ 1.241.498,49 ₺
35 GENÇ NOTERLİĞİ 637.304,56 ₺
36 GÖLHİSAR NOTERLİĞİ 2.289.325,54 ₺
37 GÜÇLÜKONAK NOTERLİĞİ 198.755,28 ₺
38 GÜRPINAR NOTERLİĞİ 412.485,05 ₺
39 GÜZELYURT NOTERLİĞİ 296.392,56 ₺
40 HAMUR NOTERLİĞİ 92.530,85 ₺
41 HARMANCIK NOTERLİĞİ 402.672,34 ₺
42 HAVSA NOTERLİĞİ 1.017.842,85 ₺
43 HAZRO NOTERLİĞİ 388.296,97 ₺
44 HOZAT NOTERLİĞİ 202.123,80 ₺
45 İDİL NOTERLİĞİ 2.089.022,70 ₺
46 İHSANGAZİ NOTERLİĞİ 154.279,22 ₺
47 İNEBOLU NOTERLİĞİ 1.361.821,46 ₺
48 İYİDERE NOTERLİĞİ 578.887,81 ₺
49 KALE (DENİZLİ) NOTERLİĞİ 2.027.695,68 ₺
50 KARAÇOBAN NOTERLİĞİ 616.774,18 ₺
51 KAYNARCA NOTERLİĞİ 1.801.960,29 ₺
52 KELES NOTERLİĞİ 432.180,14 ₺
53 KİLİMLİ NOTERLİĞİ 1.648.313,05 ₺
54 KİRAZ İKİNCİ NOTERLİĞİ 763.662,99 ₺
55 KULA İKİNCİ NOTERLİĞİ 792.464,29 ₺
56 KURŞUNLU NOTERLİĞİ 584.486,67 ₺
57 MUŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 1.260.312,92 ₺
58 NALLIHAN NOTERLİĞİ 1.026.994,44 ₺
59 NURHAK NOTERLİĞİ 393.325,76 ₺
60 PATNOS İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.668.470,78 ₺
61 PAZAR (RİZE) İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.308.033,93 ₺
62 SARIGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.250.736,09 ₺
63 SARIKAMIŞ NOTERLİĞİ 1.122.847,30 ₺
64 SARIZ NOTERLİĞİ 436.017,71 ₺
65 SİVRİHİSAR NOTERLİĞİ 1.274.200,27 ₺
66 SÖĞÜTLÜ NOTERLİĞİ 1.885.040,85 ₺
67 SULTANHİSAR NOTERLİĞİ 1.060.458,91 ₺
68 ŞARKÖY NOTERLİĞİ 2.928.198,99 ₺
69 TEFENNİ NOTERLİĞİ 859.340,32 ₺
70 TUNCELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.108.446,17 ₺
71 TUT NOTERLİĞİ 284.948,87 ₺
72 TUTAK NOTERLİĞİ 593.998,76 ₺
73 TÜRKOĞLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.198.085,62 ₺
74 UĞURLUDAĞ NOTERLİĞİ 273.425,74 ₺
75 ULAŞ NOTERLİĞİ 280.787,22 ₺
76 ULUBEY (UŞAK) NOTERLİĞİ 597.166,53 ₺
77 UZUNDERE NOTERLİĞİ 389.941,55 ₺
78 VİRANŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.876.737,32 ₺
79 VİRANŞEHİR ALTINCI NOTERLİĞİ 2.302.249,01 ₺
80 YAVUZELİ NOTERLİĞİ 580.973,46 ₺
81 YEŞİLYURT (TOKAT) NOTERLİĞİ 504.647,95 ₺
İlan olunur.
970/5/1-1

-------------

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Ellialtıncı Noterliği 09.02.2024 tarihinde, Kütahya Birinci Noterliği 11.02.2024 tarihinde,

Bakırköy Otuzüçüncü Noterliği 12.02.2024 tarihinde, Kahramanmaraş Beşinci Noterliği 21.02.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 ANKARA ELLİALTINCI NOTERLİĞİ 8.976.434,69 ₺
2 KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 8.693.128,85 ₺
3 BAKIRKÖY OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 15.295.197,54 ₺
4 KAHRAMANMARAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 6.475.847,35 ₺
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
970/6/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİK

(Birinci ilan)

2023 yılı gayri safi geliri 4.901.533,00 Türk lirası olan Tekirdağ İkinci Noterliği 12.02.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
970/7//1-1