Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2020/562), 25 Aralık 2020 Tarihli ve 31345 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.