banner590

26 Mayıs 2018

CHP seçim bildirgesini açıkladı
banner580

ANKARA (AA) - CHP'nin seçim bildirgesinde, kamu yatırımları ve üretim hacmindeki genişlemeyle 5 yıl içinde 2 milyon ek istihdam yaratılacağı, 500 bin taşeron işçiye 6 ay içinde kadro verileceği, asgari ücretin 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200, en düşük emekli maaşının ise bin 500 lira olacağı vadedildi.

CHP'nin "Millet için geliyoruz" sloganıyla hazırlanan seçim bildirgesi toplam 230 sayfadan oluştu.

CHP'nin bildirgesi, Türkiye'nin 5 temel sorunu olarak belirlenen konulara çözüm önerileriyle başlıyor ve daha sonra vaatler sıralanıyor.

Bu 5 başlığın ilki "Hak, hukuk, adalet." Seçim bildirgesinde bu sorunun çözümü için "OHAL gidecek, keyfiyet bitecek, hak, hukuk ve adalet gelecek.", "Yargı tarafsız ve bağımsız olacak, adil kararlar alacak, mağduriyetler giderilecek.", "Tek adam rejimi bitecek, kuvvetler ayrılığı sağlanacak, TBMM güçlenecek.", "Gazeteciler serbest kalacak, Medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak" ve "Uzlaşı kültürü hakim olacak, yeni anayasa yazılacak, ülkemiz demokrasiye kavuşacak." vaatleri yer aldı.

"Eğitim" başlığında ise "Okullar tam gün olacak, fırsat eşitliği sağlanacak, eğitimde adaletsizlik son bulacak.", "Öğrencilere öğle yemeği, kırtasiye ve çanta ücretsiz verilecek, eğitim parasız ve nitelikli olacak.", "Öğretmen maaşları artacak, atanmayan öğretmen kalmayacak, çocuklar öğretmenlerine kavuşacak.", "KYK öğrenim kredisi faizleri silinecek, tüm sınavlara ücretsiz girilecek, öğrenciler rahat edecek" ve "Yurtlarda tek kişilik odalar olacak, barınma sorunu ortadan kalkacak, yurtsuz üniversiteli kalmayacak." vaatleri sıralandı.

"Ekonomi" başlığında ise aile sigortası projesinin uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, "Asgari ücret yükselecek, emekli iki maaş ikramiye alacak, çalışanın, emeklinin yüzü gülecek.", "Vergiler azalacak, teşvikler artacak, çiftçi üretecek, esnaf satacak, memlekete bereket gelecek.", "KOBİ'lere destek artacak, istihdam sağlanacak, işsizlik bitecek, Anadolu'nun yüzü gülecek." sözü verildi.

Bir diğer başlık ise "Toplumsal barış." Bu başlıkta ise "Ayrımcılık ve şüphe bitecek, yurttaşlar birbirine güvenecek, Memlekete demokrasi gelecek.", "Yurttaşlar dilini özgürce öğrenecek, kardeşlik konuşacak, terör susacak, memlekete huzur gelecek.", "İnançlara saygılı laiklik gelecek, din siyasete alet edilmeyecek, inançlar özgürce yaşanacak.", "Bölgesel yatırımlar artacak, göç tersine dönecek, köyler yeniden şenlenecek.", "Nevruz resmi tatil ilan edilecek, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak, kardeşlik ve barış günü olacak." gibi vaatler sıralandı.

"Dış Politika" başlığı altında, "Maceracı dış politika bitecek, akılcılık ve tutarlılık hakim olacak, Türkiye'nin itibarı onarılacak." ifadesi yer aldı.

Ayrıca bildirgede, "Komşularla gerilim bitecek, dış ticaret gelişecek, vatandaş ve girişimci zenginleşecek.", "AB ile kriz sona erecek, ilişkiler normalleşecek, vatandaş serbest dolaşım hakkı kazanacak.", "Suriye sorunu çözülecek, güvenli bir ortam sağlanacak, sığınmacılar evlerine dönecek." vaadinde bulunuldu.

- Yeni bakanlıklar kurulacak

CHP Bildirgesi'nde, İnsan Kaynakları, Kadın ve Esnaf Bakanlıkları kurulması vaadi yer aldı.

Ortadoğu'ya barış getirmek amacıyla kurucuları Türkiye, Irak, Suriye ve İran olacak "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" oluşturulacağı belirtildi.

Bildirgede, bütçenin TBMM tarafından etkin bir şekilde denetlenmesi için Kesin Hesap Komisyonu'nun yanı sıra siyaset, yargı, sanat, tüketici üst kurullarının kurulacağı ifade edildi.

Ayrıca, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu, Aile Sigortası Kurumu (ASKUR) kurulacağı vurgulandı.

Yetişkinler için yeni bilgi ve beceriler kazandıracak "Kent Enstitüleri", çalışma hayatına yeni girecek gençlerin sendikal hayata ilgilerini artırmak amacıyla "Sendika Okulları", Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni etkin kılmak üzere de "Türkiye Tasarım Enstitüsü"nün kurulacağı bildirgede yer aldı.

Bildirgede, "Halihazırda yapılan yardımlara ek olarak, GSS primleri devlet tarafından ödenen (eski Yeşil Kart sahipleri) her haneye aylık 1000 TL aile maaşı bağlayacağız. İlk aile maaşını 2018 Eylül ayından itibaren kadınların hesabına yatıracağız. Aile Sigortası kapsamında aile maaşı bağlanan ailelere ayrıca aylık 25 TL su desteği, aylık 50 TL elektrik desteği, kış aylarında aylık 100 TL ısınma desteği vereceğiz. Aile maaşının vergiden istisna olmasını, hiçbir şart altında haczedilememesini ve el konulamamasını sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Atama bekleyen öğretmenlerin atamasının yapılacağı sözü verilen bildirgede, Kalkınma Kuşağı Projesi kapsamındaki kamu yatırımları ve üretim hacmindeki genişlemeyle 5 yıl içinde 2 milyon ek istihdam yaratılacağı belirtildi. Bildirgede 500 bin taşeron işçiye 6 ay içinde kadro verilmesinin yanında asgari ücretin 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200, en düşük emekli maaşının ise bin 500 lira olacağı vadedildi.

CHP'nin seçim bildirgesinde 5 yıl içinde 135'i doğu kuşağında olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelere 400 orta ölçekli fabrika kurulması ve bu kamu fabrikalarında 65 bin istihdam yaratılması vaadi yer aldı.

Tüm okullara öğrenci sayısı dikkate alınarak ihtiyaç doğrultusunda kadrolu güvenlik ve temizlik görevlisi atanacağı, bu kapsamda 1 yıl içinde en az 80 bin istihdam sağlanacağı belirtildi.

50 bin engelliye 5 yıl içinde istihdam sözü verilen bildirgede, 3 yıl içinde ise 40 bin veteriner, ziraat mühendisi ve teknikerin atanacağı kaydedildi.

Milli gelirin 2023'te yıllık 1,3 trilyon dolara yükseleceği ve yılda 70 milyar dolar ek katma değer sağlanacağı vaadine yer verilen bildirgede, haftalık çalışma süresinin 40 saat olacağı, kişi başı milli gelirin ise 15 bin dolara yükseleceği, ilk etapta 4 bin kilometre yeni demiryolu inşa edileceği vurgulandı.

Bildirgede esnafın kira stopajının kaldırılacağı ayrıca KOBİ'lerin KDV alacaklarının ödeneceği belirtildi.

- "Kürt sorunu"nun çözümü

Bildirgede, "Toplumsal barış ve Kürt sorunu" başlığı altında, sorunun barışçı bir yönde, kalıcı ve nihai biçimde çözülmesine yönelik yapılacaklar da yer aldı.

Devlet yönetiminin her aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ortak paydası esas alınarak kültür, inanç, dil, kimlik, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim ve yaşam tarzlarına göre ayrım yapılmasına asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildirgede, Kürt sorununun TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla, samimi ve şeffaf bir biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözüleceğinin altı çizildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş istihdam sağlanacağı, 5 yıl içinde 135 yeni fabrikanın kurulacağı belirtilen bildirgede, kamu hizmetlerinin eşit yurttaşlık temelinde tüm yurttaşlara eksiksiz bir şekilde götürülebilmesi için anadili Türkçe olmayan vatandaşları da gözetecek bir anlayışın hayata geçirileceği sözü verildi.

Okullarda Kürtçe dersleriyle ilgili alt yapı sorunlarının çözüleceği, seçimlik derslerin çeşitlendirileceği aktarılan bildirgede, şu vaatler yer aldı:

"Yerel yönetimlerin özerkliklerini AB standartlarına kavuşturacağız. İfade özgürlüğünü kısıtlayan veya ortadan kaldıran yasakları ve cezaları kaldıracak, Türk Ceza Kanununu ve Terörle Mücadele Kanunu'nu demokratik ve özgürlükçü bir reformdan geçireceğiz. Anadilin öğrenimi hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapıyı kuracağız. Mayınlı arazilerin en kısa sürede temizlenmesini sağlayacak, bu arazileri topraksız köylülere dağıtarak tarıma kazandıracağız."

- "Nevruz resmi tatil olacak"

Koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılacağı, korucular için yeni istihdam olanakları yaratılacağı ifade edilen bildirgede, yer ve yörelerin özgün isimlerinin iade edileceği kaydedildi.

Geçmişte yaşanan ve kamu vicdanında ağır yaralar açan hak ihlallerinin ve toplumsal travmaların tüm boyutlarıyla açığa çıkması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacağı belirtilen bildirgede, faali meçhul cinayet ve gözaltında kaybetme suçlarında zaman aşımını kaldıracağı vadedildi.

Bildirgede, Dersim olaylarıyla ilgili tüm devlet arşivlerinin bir araya toplanacağı, araştırmacılara açılacağı, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edileceği, Diyarbakır Cezaevi'nin, İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi'ne dönüştürüleceği aktarıldı.

Zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşların evlerine geri dönmesinin sağlanacağı ifade edilen bildirgede, Romanlara haklarının verilmesi, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması, Diyanet İşleri Başkanlığının yeniden yapılandırılması, Lozan Antlaşması'ndan kaynaklanan haklar çerçevesinde azınlık vakıflarının karşılaştığı sorunların çözülmesi vadedildi.

Bildirgede ayrıca önceki bildirgede yer alan Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye Projesi de detaylı olarak yeniden anlatıldı.

Fındık Borsası kurulması, 45 bin yeni aile danışmanı atanması, her mahalleye yeterli sayıda ücretsiz kreş açılması vaadi de bildirgede yer aldı.

- Genç Kart

15-25 yaş arası öğrenci veya işsiz gençlere "Genç Kart" sözü verilen bildirgede, bu kart sahiplerine aylık ücretsiz 2 GB internet, tren biletinde yüzde 50 indirim, 4 yılda bir ÖTV ödemeden telefon alma hakkı sağlanacağı vurgulandı.

Bildirgede, üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'lerde 500'er lira olmak üzere yıllık bin lira "Gençlik Bursu" verileceği sözü bildirgede yer alırken, emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye sözü de tekrarlandı.Anahtar Kelimeler:
CHP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.