Av. Cennet Ceyda BOĞA
Av. Cennet Ceyda BOĞA
Yazarın Makaleleri
MÜKELLEFİN ÖZEL HAKLARI KONUSUNDA BAZI DANIŞTAY KARARLARININ YORUMLANMASI
Mükelleflerin devlet karşısında sorumlulukları olduğu kadar hakları da bulunmaktadır. Sorumluluk ve haklar konusunda oluşturulmaya çalışılan denge genel insan hakları açısından da geçerli olup, hakların tesisi ve korunması da hukuk...
YÖK VE KHK İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE NAKİL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAKKI (Örnek Yargı Kararı)
A- EĞİTİM HAKKI VE YÖK KARARI HAKKINDA 2016 Yılında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile Harp Okullarında eğitim gören öğrenciler YÖK kararı ile değişik devlet üniversitelerine nakledilmişlerdi. Bu konuda bazı devlet üniversiteleri...
Foucault ve Cezalandırma
Uzun süredir, nadide yazarları bulunan bu siteye yazı yazmıyordum. Özlediğimi ve yazı yazma ihtiyacımın doğduğunu hissediyorum. Foucault'un betimlemeye çalıştığı cezalandırma olgusundan ve görünümlerinden bahsetmek istiyorum. Ceza...
TOPLUMDA GERGİNLİĞE YOL AÇAN AÇIKLAMALAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRER Mİ?
TERÖR OLAYLARI SEBEBİYLE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TOPLUMDA GERGİNLİĞE VE SİYASİ POLEMİĞE YOL AÇAN AÇIKLAMALAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRER Mİ? Ülkemizde son aylarda artan terör olayları sebebiyle, özellikle bazı siyasetçiler...
Genel Olarak Hukuk Devleti Anlayışı ve Savunma Hakkı
Anayasamızda da yer alan devletin[1]unsurları arasında yer alan hukuk devleti ilkesinin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Hukuk devleti yönünü adalete çeviren bir düzeni öngörmektedir. Literatürde hukuk devleti kavramı, devletin hukuk kurallarıyla...
AİHS Md. 2 Bağlamında Yaşam Hakkı ve Devlete Yüklenen Pozitif Yükümlülükler
Bu konu başlığını seçmemdeki temel unsurlardan biri hiç kuşkusuz insan yaşamının değeri ve öneminin kutsal olması ve bununla birlikte ulviyetinin gitgide kaybedildiği kanaatini taşımamdan ileri gelmektedir.Yaşama hakkı, merkezi bir kavram...
HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLARIN YARGISAL SÜREÇLERE KATILIMI (AMİCUS CURİAE) - 2
Önceki yazımda uluslar arası mahkeme olan Uluslar arası Adalet Divanı önünde Hükümet Dışı kuruluşlar tarafından yapılan amicus başvurularından söz açmıştım. Bu bölümde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Dünya Ticaret Örgütü...
HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLARIN YARGISAL SÜREÇLERE KATILIMI - 1 (AMİCUS CURİAE)
Hükümet dışı örgütler günümüzde toplumsal yapının önemli bir unsuru haline gelmişlerdir ve aynı zamanda uluslararası sistemde etkili bir aktör olmuşlardır. Demokrasi için varlığı son derece önemli olan sivil toplumun amacının gerçekleşebilmesi...
MECELLE’YE YAPILAN ELEŞTİRİLER VE ÖVGÜLER
Mecelle, hazırlandığı zamanlarda eleştirilere uğradığı gibi, günümüzde de bir takım eleştirilen muhatabı olmaktadır. Avrupa'nın en mükemmel kanunlarından sayılan Alman Medenî Kanunu da çıkarıldığı 1900 yılından itibaren çok...
MECELLE’DE YER ALAN KÜLLİ KAİDELERİN MAHİYETİ
Mecelle, Tanzimat döneminin ünlü hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından 1868–1889 tarihleri arasında hazırlanmıştır[1].1800‘li yıllarda Batıda görülen kanunlaştırma faaliyetleri Osmanlı Devletine de sirayet...
Özgürlük ve Korku Meselesi Üzerine
Özgürlük meselesi gerek ahlaki gerekse güncel hayatlarımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. Özgürlük kavramını, insanın doğduğu tarihten itibaren sahip olduğu bir değer olarak görenler olduğu gibi; pozitivizm ile birlikte Hart'ın...
DOĞAL HUKUK IŞIĞINDA İNSAN HAKKI KAVRAMI
İnsan Hakları kavramı, en yüksek ahlaki değerleri içerisinde barındıran bir kavramdır. İnsan hakları alanının; başlangıç noktasını oluşturan 'hak” kavramı ve odak noktası olarak görülen 'insan hakları” kavramı hukuk...