banner613
banner590
Av. Vedat Ahsen COŞAR
Av. Vedat Ahsen COŞAR
Yazarın Makaleleri
DEĞİŞİM ZAMANI: TAM DA ŞİMDİ!
'Değişim ne zaman gereklidir?” sorusuna verilecek en iyi yanıt, gerekli hale gelmeden öncedir. Claus MOLLER Kadim bir meslek olan, var olduğu günden bu yana insanlara ve toplumlara hizmet eden, gerek insan haklarının, gerekse sivil ve bireysel...
FELSEFE NEDİR? MARKSİST BİR DENEME
'Filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa asıl olan dünyayı değiştirmektir.” KARL MARKS Felsefe nedir sorusunun pek çok cevabı vardır, fakat bu soruya verilen dünyadaki hiçbir yorum ve cevap, Marksist...
OTORİTE VE İTAAT ÜZERİNE MILGRAM DENEYİ
'Emre itaat: iyilik emredildiği zamandır.” Hz.Muhammed (s.a.v) Şiddetin insanla, insanın şiddetle birlikteliği kadim bir birlikteliktir. Bu birliktelik Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesiyle başlar. Adi olmaktan daha çok siyasi...
KÜRESELLEŞME VE BAŞKACA ŞEYLER ÜZERİNE
'Dönemleri değil, sorunları incele.” Lord Acton, Geride bıraktığımız yirminci ve içinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda yaşananların bize gösterdiği gerçeklerden birisi de, birden çok etnik ya da dini kimliğin bir arada yaşadığı...
ŞİDDET, ŞİDDETİN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
'Şiddeti reddetmek, inancımın ilk ve son maddesidir.” GANDİ Hemen her gün ülkemizde ve dünyada şiddet var. Öyle ki, hemen yakınımızda, sınırımızda, Orta Doğu'da savaşın şiddet var, uzun yıllardır Türkiye'nin başına...
GİAMBATTİSTA VİCO’NUN TARİHİ ANLAYIŞI VE ONUN BU ANLAYIŞININ KARTİZYEN İLKEYE OLAN KARŞITLIĞI
1668 – 1744 yılları arasında yaşayan ve bizim buralarda çok fazla tanınmayan ve bilinmeyen Giambattista Vico, ünlü bir İtalyan siyaset felsefecisi, tarihçisi ve hukuk danışmanıdır. Özgün bir tarih anlayışı geliştirmiş olan Vico, bilgi...
NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK!
Apple kurucularından olan, buluşlarıyla bilişim ve iletişim teknolojisinde çığır açan, 2011 yılında hayatını kaybettikten sonra dahi insanlara ilham vermeye devam eden Steve Jobs, 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde...
ANAYASA VE ANAYASACILIK ÜZERİNE BİR DENEME
'İktidar/Yeni Bir Toplum Analizi” isimli kitabının 'İktidarın Yola Getirilmesi” başlıklı XVII. Bölümünde Bertrand Russell, Konfüçyüs ile ilgili şu anekdota yer verir: Thai Dağı'nın yanından geçerken,...
ESKİ TÜRKİYE’DE HAKİMLER VARDI, YENİ TÜRKİYE’DE SIFATI HAKİM OLANLAR VAR!
Sene 1984 veya 1985 yılıydı. Adli Tatil zamanıydı. Ofisimin telefonu çaldı. Açtım. Telefondaki ses 'Ben Yargıtay 9.Ceza Dairesi Başkanı Aydın Saraçoğlu'yum” dedi ve sonra şunları söyledi: 'Avukat Bey, ben nöbetçi Ceza...
LİBERALİZM, SOSYAL DEMOKRASİ, DEVLET, HUKUK DEVLETİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI, ANAYASACILIK, KUVVETLER AYRILIĞI, SİYASİ PARTİLER ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER
'Özgürlükçü bir yönetim biçiminin önemli bir karakteri, belki de en önemli karakteri, negatif niteliğidir, diğer bir deyişle totaliter olmayışıdır” GEORGE SABİNE 17 ve 18. Yüzyıllarda siyasal bir teori olarak gelişen, merkezine...
İYİ SAVCILAR, İYİ KOVBOYLARA BENZER!
‘Babamdan bana kalan ve o nedenle benim için önemli ve değerli olan iki obje var. Birisi ben daha henüz küçük bir çocukken babamın bana verdiği tüfek, diğeri de bronzdan yapılmış üzerinde adam olan bir küçük at heykeli.' Bu sözler...
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.04.2021 TARİH VE 2021/19 SAYILI GENELGESİ ÜZERİNE
Hepimizin bildiği üzere, hukuk, insan yaşamını doğumdan ölüme ve hatta bazı durumlarda ölümden sonrasına kadar; toplum yaşamını ise hemen her alanda ve her daim düzenleyen, toplumsal ilişkilerde ve yönetim işlerinde hukuka uyulmasını...
TERBİYESİZLİĞİN TEORİSİ
'Kendini, kendin için ara. Başkalarının senin için yol çizmelerine izin verme. Bu senin ve yalnız senin yolun. Başkaları seninle beraber yürüyebilir ama senin için yürümez.” Kızılderili Atasözü Pek çok şeyin teorisi olduğu gibi...
AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI*
Avukatlık Kanunu'nun iki fıkradan oluşan 'Avukatlığın Mahiyeti” başlıklı 1.maddesinin 1.fıkrası hükmü 'Avukatlık, kamu hizmeti ve bir serbest meslektir”, ikinci fıkrası ise 'Avukat, yargının kurucu unsurlarından...
JOHN RAWLS'UN 'BİR ADALET TEORİSİ' İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERE CEVABI
Phoenix Yayınevi tarafından yayınlanan Türkçeye benim çevirdiğim  Amerikalı siyaset bilimci ve hukukçu John Rawls'un 'Bir Adalet Teorisi” isimli eseri, hem hukuki, hem de siyasi bir kavram olan adalet üzerine bugüne kadar yazılmış...
LİDERLİK: DÜNÜN VE GELECEĞİN LİDERLERİ
'Geride durarak liderlik yapın. Bırakın başkaları önde olduklarını sansınlar.” Nelson MANDELA Yönetim filozofu Drucker, 'Yönetmek fiilinin kökeni Latince el anlamına gelen ‘manus' sözcüğüdür” diyerek söze başlıyor...
İNSANLIK TARİHİNDE YILDIZIN PARLADIĞI ANLAR!
Yazının başlığını görünce, sanırım içeriğini ve yazarını hatırladınız. Stefan Zweig'in yıllar sonra yeniden okuduğum çok bilinen kitabının adıdır 'İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar.” Zweig, bu kitabı...
2020 YILININ KİŞİSEL BİR MUHASEBESİ
'Herşeyi yazarım da / zamanı yazamam / o yazar çünkü beni…” Oruç Aruoba Geçen sene '2019 Yılının Kişisel Bir Muhasebesi” adıyla yazdığım yazıda: 'Evet! 2019 yılı da yaramaz bir çocuk gibi yerinde durmadı. Koştu,...
BİR KİTAP; “AVUKATLIK HUKUKU” VE KİTAPTAN BİR BÖLÜM: “MESLEK KURALLARI/MESLEK ETİĞİ”
Değerli Meslektaşım Salih Akgül ile birlikte yazdığımız ve yakında Yetkin Yayınevi tarafından basılarak yayınlanacak olan 'AVUKATLIK HUKUKU” isimli kitabımızın 'Meslek Kuralları/Meslek Etiği” başlıklı bölümünü aşağıda...
ANAYASAL DEVLET VE ANAYASA YARGISI ÜZERİNE
İnsanların ortak iyiliği için çalışmanın ödülleri vardır. Bu ödüllerin başında, özgür, adaletli, refah içinde bir toplum uğrunda mücadele vermekten kaynaklanan kişisel tatmin duygusu ve vicdan rahatlığı gelir. Hiç kuşkusuz insanların...
BEŞİNCİ PARADİGMA ÜZERİNE DÜŞÜNMEK!
Eserleri ve düşünceleri ile yirminci yüzyılda bilimsel düşüncenin evrimi üzerinde önemli rol oynayan, bu bağlamda bilimin doğrusal ve sürekli gelişme olduğu yönündeki görüşleri sarsan Amerikalı fizikçi ve bilim felsefecisi Thomas S....
ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ VE AVUKATLIK MESLEĞİ!
‘Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter!' NELSON MANDELA Özgürlük nedir ve avukatlık mesleği yönünden özgürlük neden önemli ve gereklidir? Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuz...
AVUKAT KİMDİR? BARO NEDİR?
Yargının kurucu ve asli unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar, sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli...
AVUKATLIK MESLEĞİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE
‘Bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları ise alçak olmaya gönüllüdür.' Necip Fazıl Kısakürek Stephen Hawking, yaşamının büyük kısmını geçirdiği için çok sevdiği, görkemli mimarisine, zengin tarihsel geçmişine saygı,...
FİKRİ MÜLKİYET ÜZERİNE BİR DENEME
İngiliz ve Amerikan hukukunda ‘intellectual property' olarak isimlendirilen ve ‘patent and design patent – trademark – literary property and copyright vb' olarak çeşitlendirilen ‘fikri mülkiyet': insan aklının düşündüğü...
SİYASET KURUMU VE BAROLAR
‘İnsan siyasal bir hayvandır' diyor Aristo. Bu bağlamda, insanların, insanların oluşturdukları yapılar olan sivil toplum kuruluşlarının, Baroların ve diğer meslek kuruluşlarının, siyasetin dışında kalmaları elbette düşünülemez,...
TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ İTİBARİYLE AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR
‘Avukatlar bizim için canlı kitaplardır. Görevleri bizi, aydınlatmaktır.' Montesquie, Lettress Persanes Birçok hükmü değişmiş olmakla birlikte, halen yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1.maddesi hükmüne göre...
YÜRÜMENİN FELSEFESİ!
‘İşte böyle süzüldüm o sessiz yoldan/Bedenim yudumluyordu sükuneti/Öyle bir iyileşme ki uyku gibi dingin/Ama daha tatlısı, tepem, arkam, önüm,/Her yanım huzur ve bir başına olmakla çevriliydi.' William WORDSWORTH *** ‘…Yürümek...
ANKARA BAROSU’NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON: FELSEFE KULÜBÜ
Felsefenin başlangıcı da, sonu da özgürlüktür. İnsanoğlu duraksamamak ve hareket etmek için doğar'  Schelling. ANILARIMDAN BİR SAYFA – ANKARA BAROSU'NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON : FELSEFE KULÜBÜ Yargının asli ve kurucu...
AVUKATLIK YASASI, AVUKATLIK STAJI VE MESLEK İÇİ EĞİTİM KONUSUNDA BİR KONUŞMA
'Türklerin eğitimde iki büyük kusuru var: Birincisi üniversiteyi yüksek lise sanıyorlar. İkincisi öğrenmeyi ezberlemek olarak biliyorlar. Araştırma zihniyeti ise çok zayıf.” 1939-Prof.Dr.Ernst Hirsch ANILARIMDAN BİR SAYFA:...
'ANLAŞILABİLİR HUKUK' ÜZERİNE BİR KONUŞMA
'Dostlara adil davranılır, düşmana kanun uygulanır” LATİN ÖZDEYİŞİ ANILARIMDAN BİR SAYFA : ‘ANLAŞILABİLİR HUKUK' ÜZERİNE BİR KONUŞMA Tarih 17-18 Nisan 2009. Ankara Hukuk Fakültesi tarafından ‘Ankara Hukuk Toplantıları'...
KADIN HAKLARI ÜZERİNE!
1791 yılında Paris'te, Fransız Devrimi'nin erken günlerinde, daha sonra idam edilen Olympe de Gouges, 'Les Droits de la Femme/Kadın Hakları” isimli bir el broşürü yayınlamıştı. Yine 1790'da Massachusetts'de Amerikalı...
ETİK, ADALET, İNSAN HAKLARI ÜZERİNE BİR DENEME!
Bilgi kuramı ve bilimin sınırlı yapısı, barış, özgürlük, entelektüellerin sorumluluğu, açık toplum ve düşmanları üzerine görüş ve düşünceleri ile ünlü Karl Popper, 83 yaşında iken Ağustos 1985'de Zürih'te 'Bilgi...
ELEŞTİRİ HAKKI VE BU HAKKIN ANKARA BAROSU TARAFINDAN KULLANILMASI
‘Gerçeği ancak pek çok sesin buluştuğu bir konserden elde edebilirsiniz' Carl JUNG Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü ile eleştiri hakkı, demokratik her toplumda  yaşamsal değerdedir. Zira düşünce ve düşündüklerini...
SAVUNMANIN BAĞIMSIZLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE!
Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuzun kavramın kendisindeki ve söylenmesindeki cazibeye kapılarak kullandığımız özgürlük, açıklanması gerçekten güç bir kavramdır. Öyle ki, eşitlikçi liberal felsefeciler, bireysel özgürlükleri...
ANILARIMDAN BİR SAYFA - ÖZDEMİR ÖZOK
24 Nisan 2010 günü dinlenmek için gittiğimiz Alanya'dan geri dönüyorduk. Sabahın erken saatiydi. Telefonum çaldı. Hayırdır diyerek açtım telefonumu. Hayır değildi. Özdemir Özok'un sekreteriydi arayan. Özdemir Özok'un vefat...
ANILARIMDAN BİR SAYFA - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 'BİRİNCİ KADIN AVUKATLAR KURULTAYI'
Türkiye Barolar Birliği olarak 21-22 Nisan 2012 tarihleri arasında bir ilki  gerçekleştirdik. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun (TÜBAKKOM) kuruluşundan 13 yıl sonra ‘Birinci Kadın Avukatlar Kurultayı'nı düzenledik....
KORENA GÜNLERİNDE MONTESQUIEU VE ONUN ‘KANUNLARIN RUHU’ ÜZERİNE İSİMLİ KİTABINI OKUMAK!
Eve hapsolduğumuz, az biraz hukuk okuduğumuz ve bildiğimiz, o nedenle kurallara ve hukuka mutlak saygılı olduğumuz, yanı sıra sağlığımız için kurallara harfiyen uyduğumuz korena günlerinde, kendi adıma geçmiş günlerden çok  farklı...
BİR KARA KOYUN! JOSE MUJICA
‘Düşündüğün Gibi Yaşamalısın. Aksi Takdirde Yaşadığın Gibi Düşünürsün' Jose MUJICA ‘Burada bulunan her düzeyden ve organizasyondan bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Brezilya halkına ve Bayan Başkan Dilma Roueesff'e...
CORONA VİRÜS’ÜN ANIMSATTIĞI VEBA VE KÖRLÜK ÜZERİNE!
'…Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa, iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir. İnsanlar kötü olmak yerine daha çok iyidir ve gerçekte sorun bu değildir. Ancak insanlar bir şeyin...