Av. Vedat Ahsen COŞAR
Av. Vedat Ahsen COŞAR
Yazarın Makaleleri
BEŞİNCİ PARADİGMA ÜZERİNE DÜŞÜNMEK!
Eserleri ve düşünceleri ile yirminci yüzyılda bilimsel düşüncenin evrimi üzerinde önemli rol oynayan, bu bağlamda bilimin doğrusal ve sürekli gelişme olduğu yönündeki görüşleri sarsan Amerikalı fizikçi ve bilim felsefecisi Thomas S....
ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ VE AVUKATLIK MESLEĞİ!
‘Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter!' NELSON MANDELA Özgürlük nedir ve avukatlık mesleği yönünden özgürlük neden önemli ve gereklidir? Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuz...
AVUKAT KİMDİR? BARO NEDİR?
Yargının kurucu ve asli unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar, sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli...
AVUKATLIK MESLEĞİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE
‘Bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları ise alçak olmaya gönüllüdür.' Necip Fazıl Kısakürek Stephen Hawking, yaşamının büyük kısmını geçirdiği için çok sevdiği, görkemli mimarisine, zengin tarihsel geçmişine saygı,...
FİKRİ MÜLKİYET ÜZERİNE BİR DENEME
İngiliz ve Amerikan hukukunda ‘intellectual property' olarak isimlendirilen ve ‘patent and design patent – trademark – literary property and copyright vb' olarak çeşitlendirilen ‘fikri mülkiyet': insan aklının düşündüğü...
SİYASET KURUMU VE BAROLAR
‘İnsan siyasal bir hayvandır' diyor Aristo. Bu bağlamda, insanların, insanların oluşturdukları yapılar olan sivil toplum kuruluşlarının, Baroların ve diğer meslek kuruluşlarının, siyasetin dışında kalmaları elbette düşünülemez,...
TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ İTİBARİYLE AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR
‘Avukatlar bizim için canlı kitaplardır. Görevleri bizi, aydınlatmaktır.' Montesquie, Lettress Persanes Birçok hükmü değişmiş olmakla birlikte, halen yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1.maddesi hükmüne göre...
YÜRÜMENİN FELSEFESİ!
‘İşte böyle süzüldüm o sessiz yoldan/Bedenim yudumluyordu sükuneti/Öyle bir iyileşme ki uyku gibi dingin/Ama daha tatlısı, tepem, arkam, önüm,/Her yanım huzur ve bir başına olmakla çevriliydi.' William WORDSWORTH *** ‘…Yürümek...
ANKARA BAROSU’NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON: FELSEFE KULÜBÜ
Felsefenin başlangıcı da, sonu da özgürlüktür. İnsanoğlu duraksamamak ve hareket etmek için doğar'  Schelling. ANILARIMDAN BİR SAYFA – ANKARA BAROSU'NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON : FELSEFE KULÜBÜ Yargının asli ve kurucu...
AVUKATLIK YASASI, AVUKATLIK STAJI VE MESLEK İÇİ EĞİTİM KONUSUNDA BİR KONUŞMA
'Türklerin eğitimde iki büyük kusuru var: Birincisi üniversiteyi yüksek lise sanıyorlar. İkincisi öğrenmeyi ezberlemek olarak biliyorlar. Araştırma zihniyeti ise çok zayıf.” 1939-Prof.Dr.Ernst Hirsch ANILARIMDAN BİR SAYFA:...
'ANLAŞILABİLİR HUKUK' ÜZERİNE BİR KONUŞMA
'Dostlara adil davranılır, düşmana kanun uygulanır” LATİN ÖZDEYİŞİ ANILARIMDAN BİR SAYFA : ‘ANLAŞILABİLİR HUKUK' ÜZERİNE BİR KONUŞMA Tarih 17-18 Nisan 2009. Ankara Hukuk Fakültesi tarafından ‘Ankara Hukuk Toplantıları'...
KADIN HAKLARI ÜZERİNE!
1791 yılında Paris'te, Fransız Devrimi'nin erken günlerinde, daha sonra idam edilen Olympe de Gouges, 'Les Droits de la Femme/Kadın Hakları” isimli bir el broşürü yayınlamıştı. Yine 1790'da Massachusetts'de Amerikalı...
ETİK, ADALET, İNSAN HAKLARI ÜZERİNE BİR DENEME!
Bilgi kuramı ve bilimin sınırlı yapısı, barış, özgürlük, entelektüellerin sorumluluğu, açık toplum ve düşmanları üzerine görüş ve düşünceleri ile ünlü Karl Popper, 83 yaşında iken Ağustos 1985'de Zürih'te 'Bilgi...
ELEŞTİRİ HAKKI VE BU HAKKIN ANKARA BAROSU TARAFINDAN KULLANILMASI
‘Gerçeği ancak pek çok sesin buluştuğu bir konserden elde edebilirsiniz' Carl JUNG Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü ile eleştiri hakkı, demokratik her toplumda  yaşamsal değerdedir. Zira düşünce ve düşündüklerini...
SAVUNMANIN BAĞIMSIZLIĞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE!
Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuzun kavramın kendisindeki ve söylenmesindeki cazibeye kapılarak kullandığımız özgürlük, açıklanması gerçekten güç bir kavramdır. Öyle ki, eşitlikçi liberal felsefeciler, bireysel özgürlükleri...
ANILARIMDAN BİR SAYFA - ÖZDEMİR ÖZOK
24 Nisan 2010 günü dinlenmek için gittiğimiz Alanya'dan geri dönüyorduk. Sabahın erken saatiydi. Telefonum çaldı. Hayırdır diyerek açtım telefonumu. Hayır değildi. Özdemir Özok'un sekreteriydi arayan. Özdemir Özok'un vefat...
ANILARIMDAN BİR SAYFA - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 'BİRİNCİ KADIN AVUKATLAR KURULTAYI'
Türkiye Barolar Birliği olarak 21-22 Nisan 2012 tarihleri arasında bir ilki  gerçekleştirdik. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun (TÜBAKKOM) kuruluşundan 13 yıl sonra ‘Birinci Kadın Avukatlar Kurultayı'nı düzenledik....
KORENA GÜNLERİNDE MONTESQUIEU VE ONUN ‘KANUNLARIN RUHU’ ÜZERİNE İSİMLİ KİTABINI OKUMAK!
Eve hapsolduğumuz, az biraz hukuk okuduğumuz ve bildiğimiz, o nedenle kurallara ve hukuka mutlak saygılı olduğumuz, yanı sıra sağlığımız için kurallara harfiyen uyduğumuz korena günlerinde, kendi adıma geçmiş günlerden çok  farklı...
BİR KARA KOYUN! JOSE MUJICA
‘Düşündüğün Gibi Yaşamalısın. Aksi Takdirde Yaşadığın Gibi Düşünürsün' Jose MUJICA ‘Burada bulunan her düzeyden ve organizasyondan bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Brezilya halkına ve Bayan Başkan Dilma Roueesff'e...
CORONA VİRÜS’ÜN ANIMSATTIĞI VEBA VE KÖRLÜK ÜZERİNE!
'…Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa, iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir. İnsanlar kötü olmak yerine daha çok iyidir ve gerçekte sorun bu değildir. Ancak insanlar bir şeyin...
FELSEFE ÜZERİNE SÖZ ALMAK!
Kant'ın felsefesini Budizm ile harmanlayan, insanlığa aldanmadan ve aldatmadan kurtulan bir ahlak felsefesi sunan 19'ncu yüzyılın önemli bilgelerinden Schopenhauer ünlü aforizmalarından birisinde şunları söylüyor; 'Yaşamımızın...
DİNİ VE EKONOMİK TUTUMLARIN DAHA İLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ
İncelemekte olduğum bu daha büyük ve daha soyut toplumsal ilişkilerin, dini ve ekonomik organizasyonlarının niteliğinden tekrar bahsetmek istiyorum. Bunların her biri çalışma karakterleri itibariyle evrensel hale gelirler, ancak bunlara dahil...
AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI VE KENDİLERİNİ TANITMALARI KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Hepimizin bildiği üzere reklam, herhangi bir malın, ürünün veya hizmetin hedef kitleye yönelik olarak tanıtılması, beğendirilmesi ve böylece o malın, ürünün ve hizmetin talep edilmesinin, alınmasının, satılmasının sağlanması için...
AVUKATLARIN GÖNÜLLÜ PRO BONO PUPLICO HİZMETLERİ
Bizim Avukatlık Yasamız ile meslek kurallarımıza göre, sermayeleri bilgi ve zaman olan avukatların ücret almadan dava almaları ve herhangi bir kişiye hukuki yardımda bulunmaları haksız rekabet ve reklam yasağı kurallarının ihlali niteliğinde...
“ÖZGÜRLÜK BULUŞMALARI” ETKİNLİĞİNDE, “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DEMOKRASİ” ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR KONUŞMA
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, beni davet ettikleri, bu konuşmayı yapma ve size hitap etme olanağını bana verdikleri için Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin değerli Başkanı'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Size,...
KANT VE FAYDACILIK ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ
1. Sosyal teorinin kökeni, gelişmesi, doğası ve benliğin yapısı açısından, bu sosyal temeller üzerine bir etik teori inşa etmek mümkündür. Bu suretle, örneğin, Kant'ın kategorik emir/buyruk ilkesi*, bu sosyal terimlerle sosyal olarak...
ANILARIMDAN BİR SAYFA – VERGİ ÜZERİNE!
'Devletin vergilendirme gücü, yurttaşı yok etme gücü olmamalıdır” Oliver Wendell Holmes Büyük Özgürlük Fermanı olarak bilinen, İngiliz Kralı John, Papa Innocent ve baronlar arasında 1215 yılında imzalanan Magna Carta Libertatum'un,...
YARGILA (MA) MAK!
‘Herkes kendi çarmıhını kendisi taşır' Hazreti İSA ‘Nicomachean Ethics' isimli özgün eserinde, hazza, zevke, üne, zenginliğe, mevki ve makama karşı çıkan Aristoteles, mutluluğu yaşamın amacı olarak niteler, insanın,...
ŞİDDET ÜZERİNE!
'O zaman kral yoktu ve herkes her istediğini yapıyordu.” TEVRAT, Hakimler Kürsüsü 'Doğumunun otuz birinci yıldönümü arifesinde, akşam saat dokuza doğru, tam da sokakların sessizleştiği bir saatte, silindir şapkalı, frak giymiş...
DEMOKRASİ, ANAYASACILIK, HUKUK DEVLETİ, LAİKLİK, ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE
Etimolojik kökeni itibarıyla demokrasi kelimesinin anlamı halkın egemenliğidir. Yani 'self-government/kendi kendini yönetme”dir. Bu görüşe göre demokrasi, siyasi karar alma süreçlerine yurttaşların aktif katılımına dayanan bir yönetim...