Av. Maşallah MARAL
Av. Maşallah MARAL
Yazarın Makaleleri
PASAPORT KANUNU’NA EKLENEN YENİLİKLER
Giriş Yargı reformu ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na iki yenilik getirilmiştir. İlk olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu madde 14'e eklenen AVUKATLAR ile ilgili hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) ibaresidir. İkincil olarak ta getirilen...
YARGI REFORMU İLE TUTUKLULUK SÜRESİ ARTTI
Yargı reformu kapsamında 4/12/2004 Tarihli Ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 102.maddesinde eklenen 2 fıkra ile tutukluk süresinde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yürürlükteki kanun maddesine göre kanun koyucu tutukluluk süresini şu...
ANATOMİK VE HUKUKİ BİR ZORLUK OLARAK SİYAM İKİZLERİ
GİRİŞ İlk defa 1100 yılında İngiltere'de 34 yaşına kadar yaşan bir vakıada görülen tıbbi anomalidir. 63 yaşına kadar yaşayan ve otopsilerinde ortak akciğere sahip olan diğer bir vakıa ise Tayland'ın Siyam bölgesinde rastlanmış...
SAVCILIK MAKAMINA VERİLEN YENİ YETKİLER
Yargı reformu kapsamında TBMM'ye getirilen ve Adelet komisyonundan geçen taslak ile Cumhuriyet savcılarına yeni yetkiler tanınmıştır. Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 75.maddesinde düzenlenen önödeme hükmü kapsamında Cumhuriyet...
ÖTANAZİ'NİN YAŞAM HAKKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK Ötanazi (euthanasia) kavramı etimolojik olarak Yunanca dilinde 'eu: iyi, güzel – thanatos: ölüm” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş ve anlam itibariyle iyi ölüm veya güzel ölüm anlamlarını taşımaktadır. Türkçe...
TCK MADDE 239 ‘TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI’ SUÇUNUN İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümlerinin düzenlendiği ikinci kitabın üçüncü kısmında topluma karşı suçlar başlıklı dokuzuncu bölümünde ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlardan olan 239. madde 'ticari...
TÜRK CEZA KANUNU’NDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI SUÇU
I. Tanım Suç gelirlerinin aklanması tanım olarak, kanun dışı yollardan kazanılan gelirin değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak,...
TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇUNDA KAVRAMLAR VE SORUNLAR
Özet: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 239. Maddesinde ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suç olarak düzenlenmiş ve nitekim yaptırıma tabi tutulmuştur. '5237 sayılı...