banner590
Av. Melisa AYDEMİR
Av. Melisa AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
DİJİTAL VERİLERİN MİRAS HUKUKUNDAKİ YERİ
Günden güne gelişen teknoloji ile birlikte Miras Hukuku özelinde de değişiklikler meydana gelmekte ve bu hususun insan hayatını ne şekilde etkileyeceği kafalarda soru işaretine neden olmaktadır. Bilişim teknolojilerinin artması ve dijital platformların...
COVID19 (KORONA VİRÜSÜ) ve İNŞAAT HUKUKU
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok sektörü olumsuz etkileyen Korona Virüsü salgını, inşaat sektörünü de etkilemeye başladı. 'Corona Virus (Covid-19)" olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün...
Ceza Muhakemesinin Büyük Bir Önemi Haiz Delil Eldesi Yolu Olarak: GİZLİ SORUŞTURMACI
Gizli soruşturmacının ceza muhakemesi çatısı altında ne şekilde konumlandırıldığını ve ceza hukuku bünyesine ne şekilde ihtiva edildiğini anlayabilmek için evleviyetle bu müessesenin ne anlama geldiğini özümsemekte fayda olduğu kanaatindeyiz....
KADİR-İ MÜDAFAA
Meşru müdafaa 5237 sayılı TCK'nın 25/1 maddesinde tanzim edilmiş olup Ceza Genel Kurulu'nun 26.02.2008 tarihinde vermiş olduğu 281/37 K sayılı ilamı ile şartları net bir şekilde aşikar kılınmış bir ceza hukuku müessesesidir....
İŞVERENİN, İŞÇİNİN ÖZEL HAYATINA MÜDAHALESİ ve SINIRLARI - II
a. İşçilerin İletişimlerinin İşverenin Denetimine Tabii Tutulması İşveren çalışanlarının telefonlarını başta yönetim hakkı kapsamında, işçisinin iş görme edimini ifa etme, kişiliğini, sağlığını ve güvenliğini koruma borcu...
İŞVEREN İLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ HUKUKU SERİSİ -1 İŞVEREN İLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. İşçi-İşveren Arasında Akdedilen İş Sözleşmesi İşçi, iş sözleşmesinin akdedilmesi ile işverenin kendisini denetlemesine katlanma yükümlülüğü...
6284 Sayılı Kanun ve Devletin Müspet Yükümlülükleri
Herkes tarafından bilindiği üzere devletin en önemli yükümlülüğü evrensel değerleri gözetmek sureti ile tüm insanların maddi ve manevi bütünlüğünü koruyarak ruhani özgürlüğünü sağlamaktır. Ayrıca devlet, anayasal ve uluslararası...
BİR İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ: CEZA HUKUKU
Ceza muhakemesi, insanlık onuru adına yürütülen bir mücadeledir. Her yargılama, bir vicdan, onur, yaşam mücadelesini gerektirir. İnsanlığın var oluşundan bu yana, gerek etnik gerekse de kültürel-sosyal ve daha birçok farklılıklar iç ve...
ADLİ ARAMADA İŞLEM TANIKLARI ve DELİL GÜVENİLİRLİĞİ
Ceza hukuku, 5271 sayılı CMK'nın 160.maddesi ile de açık bir şekilde ortaya konduğu üzere maddi gerçeğe ulaşmayı hedeflemektedir. Ancak bu, maddi gerçeğe ulaşma saiki ile her türlü yola başvurulabileceği anlamına gelmemekte; bilakis...