Toplantıda, Yargıtay Başkanlar Kurulunun 08.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunun onayına sunulan iş bölümü karar tasarısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile oybirliğiyle onaylandı.