7407 Sayılı Kanun ile KKM hesaplarının istisnası genişletildi

7407 Sayılı Kanun KKM hesaplarına 2022 yılı sonuna kadar vergi istisnası getirdi

TL’nin gücünü korumak için yapılan yeni düzenleme ile birlikte 7407 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat-Katılım hesaplarına aktarılması ile elde edilecek kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Centrum’un Vergiporttan yaptığı duyuruya göre, "7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7407 Sayılı Kanun ile birlikte 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarda yer almayan ancak, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına dönüştürülmesine istisnalar getirildi. Bu kapsamda yabancı paraların en az üç ay vadeli açılacak olan Kur Korumalı Mevduat-Katılım hesaplarına aktarılması ile edilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar, kurum kazancının tespitinde istisna olarak kabul edilecek.

Faiz Ve Kar Payları İstisna Kapsamında Tutulacak

Daha önce yapılan bir düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ve ile 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dövizlerini KKM hesaplarına geçirme imkanı getirilmişti.

12 Nisan 2022 tarihinde de Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat veya Katılım Hesaplarına Dönüşüm Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Değişiklik Öngören Kanun Teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu.

TBMM’ye sunulan bu teklif, Resmi Gazete’de yayımlanarak 7407 Sayılı Kanun olarak yürürlüğe girdi. Bu kanun Kuramlar Vergisi’nin geçici 14. Maddesinin 4. Fıkrası olarak eklendi. Düzenleme ile tüzel kişilerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında bulunan yabancı paraları 2022 yılı sonuna kadar KKM hesaplarına dönüştürmeleri halinde, vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları, vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları ile vade sonlarında döviz kuruna bağlı doğabilecek kazançları, kurumlar vergisinden istisna tutuldu.

İstisna, Vade Sonunda Yenilenen Hesaplara da Uygulanabilecek

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 2021/14 Sayılı Tebliğde yapılan değişiklik ile Merkez Bankası tarafından KKM Hesaplarına vade sonunda yenilenmesi imkanı getirilmişti. 7407 Sayılı Kanun kapsamında KVK’nın geçici 14. Maddesine eklenen 5. Fıkra ile de, getirilen istisnaların 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanabilmesi düzenlemesi hayata geçirildi. 5. Fıkradaki bu düzenleme, hem 31 Aralık 2021 hem de 31 Mart 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, TL’ye dönüştürülmesi için açılan KKM hesaplarının vade sonlarının yenilenmesi halinde istisnalardan yararlanabilmesine olanak sağladı.

Kur Farkı İstisna Kapsamına Alınmadı

7407 Sayılı Kanun, dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümü sonrasında doğacak kur farkı gelirlerini kurumlar vergisi istisnası kapsamında almadı. Yani, 31 Mart 2022 dönemli bilançolarda yer alan dövizlerin KKM hesaplarına dönüştürülmesi halinde pozitif bir kur farkı meydana geldiğinde, bu kur farkından elde edilen kazançlar kurumlar vergisine tabi olacak.

Kur farkı kazançları, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarda yer alan dövizlerin KKM’ye dönüştürülmesi halinde, önceki geçici vergi döneminin sonundaki değerine kıyasla kurumlar vergisinden istisna tutulmuştu.

7407 Sayılı Kanun ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. Maddesine eklenen 5. Fıkra Cumhurbaşkanı’na yukarıda belirtilen istisnaları uzatma yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı isterse, söz konusu istisnaları 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uygulatabilecek.

Duyurunun tamamına ulaşmak için tıklayınız