Yeterlik sınavında başarılı sayılan adalet uzman yardımcıları, adalet uzmanı kadrosuna atanma taleplerine ilişkin dilekçeleri ile birlikte yabancı dil yeterlik belgelerini sunmaları halinde adalet uzmanı kadrolarına atanacaklardır.

Başarılı sayılan adalet uzman yardımcılarından mevcut yabancı dil belgelerini sunacaklar için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgelerinin geçerlilik tarihi 04/03/2016 tarihli ve 1384 sayılı DPB görüşü de dikkate alınarak yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olarak belirlenmiş olup, yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının 2014 yılı Ocak ayının ilk gününden itibaren alınmış Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgeleri kabul edilecektir. (Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınav belgesi sunan uzman yardımcılarının sunmuş oldukları belgelerin geçerlik tarihleri ayrıca değerlendirilecektir.)

Başarılı sayılan adalet uzman yardımcılarından mevcut yabancı dil belgesi bulunmayanlar; Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca yeterlik sınav sonucunun Genel  Müdürlüğümüz internet sitesinde ilanından itibaren 2 yıl içinde almış oldukları belgeleri  sunmaları halinde adalet uzmanı kadrolarına atanacaklardır.

Yeterlik sınavında başarısız sayılan adalet uzman yardımcıları Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 25 inci maddesi uyarınca memur kadrolarına atanacaklardır.

Önemle Duyurulur.

14/03/2019 tarihinde Adalet Uzman Yardımcıları Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen yeterlik sınav sonuçları için

TIKLAYINIZ.