ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Avukat Hakları Grubu İzmir'den yapılan açıklamada; "Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar olarak, kolluk güçlerinin avukatlara yönelik tutum ve davranışlarına, hukuksuz uygulamalarına, kanun tanımaz pervasız davranışlarına artık sessiz kalmayacağız. Her gün mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik kolluk güçlerince yapılan ve artık münferit hadise denilemeyecek boyutlara varan olaylara ilgililerin dikkatini çekebilmek adına Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduk." denildi.

Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru şöyle;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞINA

Artık gözlerimizi kapatıp geçemeyeceğimiz, münferit olaylar diyemeyeceğimiz boyuta varan bir gerçek var ki kolluk güçleri ya avukatın kim olduğunu, görevinin ona tanıdığı hakların ve yükümlülüklerin neler olduğunu, kurumların da avukatların, yani savunmanın karşısındaki yükümlülüklerinin neler olduğunu bilmemekte ya da her yaptıklarının yanlarına kâr kalacağına olan inançla meslektaşlarımıza yönelik hukuksuz tavırlar sergilemekten, kanunun açık hükümlerini ihlal etmekten, avukata görevini yaptırmamak için direnmekten, savunmayı kısıtlayan uygulamalar sergilemekten, hatta üniformanın verdiği gücün de etkisiyle hal, tavır ve söylemleriyle avukatları hedef almaktan çekinmemektedir.

“Siz yıkın, mahkeme kararı arkadan gelsin,” sözlerinin İçişleri Bakanlığı makamında oturanlarca sarf edilebildiği bir ülke hâline geldiğimiz bu ortamda, idari kolluk anlamında İçişleri Bakanlığı hiyerarşisi içinde görev yapan kolluk güçlerinin pervasızlıklarının kaynağını anlamak zor değildir. Bu sebeple huzurdaki talebimizin muhatabının İçişleri Bakanlığı olması gerektiği düşünülecekse de arkadan gelecek bir hukuka inanmadığımız için Adalet Bakanlığı’na talebimizi yöneltmeyi doğru ve anlamlı buluyoruz.

Bizler avukatlar olarak kolluk birimlerinin “Avukat olman ne ifade ediyor?”[1] şeklinde mesleğimizi aşağılayan söylemlerine, “kafanıza sıkarım” şeklindeki tehditlerine[2], darp etmekten imtina etmemelerine[3],[4] hakaretlerine maruz kalmaya[5] Adalet Bakanlığı’nın daha fazla sessiz kalmamasını istiyoruz. CMK’nun amir hükümlerine rağmen her defasında kolluk birimlerinde evrak inceleme gibi en temel savunmanlık görevlerinin engellenmesini yaşamak istemiyoruz. Avukatlık Kanunu’nun amir hükmüne rağmen ağır cezayı gerektirir suçüstü hali olmadan, özellikle trafik çevirmelerinde, üstümüzün ve çantamızın aranması şeklindeki hukuksuz eylemlere sesimiz çıktığında hukuku hatırlattığımız halde, aşağılayıcı beyan ve sözlerle arama işlemine maruz bırakılmak istemiyoruz. Gözaltında olan müvekkillerimizle görüşmek noktasında zorluk çıkarılmasına, görüşmelerin bazı kolluk birimlerinde kamera kaydı altındaki odalarda yapılmasına tahammül etmek zorunda olmadığımızın bilinmesini istiyoruz.

Bunlar bizlerin artık her gün yaşadığı ve kronikleşmeye başlamış olan kolluk hukuksuzluğu sorunumuzun ancak bir kısmını oluşturuyor. Sadece bir saatinizi ayırıp basına yansıyan olayları, sosyal medyada her gün meslektaşlarımızca paylaşılan tutanakları okusanız bile neler olup bittiğini anlayabilirsiniz. Bunu her gün, memleketin dört bir yanındaki birçok avukat durmadan yaşıyor. Biz bu dilekçeyi yazdığımız sırada da bir yerlerde bir meslektaşımızın bir kolluk görevlisinin hukuksuz uygulamasına hukuku anlattığından ama sesini muhatabına ulaştıramadığından neredeyse eminiz.

Unutulmasın ki bize karşı yapılan hukuksuzluklar, aslında temsil ettiğimiz müvekkillerimize, yani vatandaşlara yapılmaktadır. Biz bağımsız savunmayı temsil edenler olarak, artık bu sorunun münferit hadiseler olmadığını sizlere hatırlatmak ve bakışlarınızı bu yöne çevirmenizi sağlamak istiyoruz. Kolluk birimlerinin mesleğimizi bu denli itibarsızlaştırmasına kayıtsız kalmak istemiyoruz. Üç beş hadisenin etkisiz soruşturmalar, caydırıcı olmayan cezalar ile üstünün örtüldüğü ama herkesin kaldığı yerden hayatına devam ettiği bir iklime mecbur kalmak istemiyoruz.

Bu sebeple Adalet Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak;

1) Kolluk personeline avukatların hak ve yükümlülüklerinin bir kez daha hatırlatılmasını sağlamasını,

2) Kolluk birimlerinin, her biri birer yargı mensubu olan ve bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara karşı hal ve tavırlarına çekidüzen vermelerinin salık verilmesini,

3) Aksi davranışların kronikleşmeden önüne geçmek maksadıyla caydırıcı bir cezalandırma politikasının izlenmesine dönük adımlar atılmasını ve bu konuda yasal düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dönük çalışmalar yapılmasını,

4) Kanunlar tarafından tanınan hakların ve yükümlülüklerin avukatlar söz konusu olunca kolluğun inisiyatifine terk edilemeyeceğinin bildirilmesini,

5) Bu konularda kolluk birimlerinin meslek içi eğitimlere tabi tutulmasının tavsiye edilmesini,

6) Ezcümle; her birinin kanuna uygun hareket etmesi ve kanunun arkadan geldiği değil önden gittiği bir nizama ve zihniyete kavuşmaları için Bakanlığınızca gerekli müdahalelerin yapılmasını,

Bakanlığınızın adında taşıdığınız “adalet” adına talep ederiz.

Avukat Hakları Grubu İzmir Adına

Av. Hüseyin KARAKOÇ

-------------------

[1] https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-ne-polis-mudahalesi-tum-gozaltilar-serbest-403418

[2] https://www.birgun.net/news/view/validebagi-savunan-avukata-polisten-kafaniza-sikarim-tehdidi/7711

[3] https://halktv.com.tr/halktv-ozel/polisten-adliye-koridorunda-avukata-kafa-682811h

[4] https://twitter.com/AvukatHG/status/1412721095489294340?s=20&t=-yfsdII3pTp-8vr-_zP8wA

[5] https://www.gazeteduvar.com.tr/polisten-avukata-kufur-kamerada-video-1501317