Bugün Resmî Gazetede yayınlanan YİBK kararının AÇIKLAMASINI aşağıya örnekleyerek yaptım...

2019/2 Esas, 2020/3 karar sayılı 20.11.2020 günlü YİBK kararı:

"Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adrese kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine "Mernis adresi" şerhi verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2 maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkarılması yeterli olup öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkarılmasına gerek yoktur."

YİBK KARARINI ÖRNEKLEYELİM:

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi: ŞIRNAK

Muhatabın bilinen en son adresi ise: İSTANBUL

Mahkemece önce İstanbul'a davetiye çıkarıldı ve iade edildi.

Bunun üzerine mahkemece yapılacak işlem: Muhatabın ŞIRNAK adresine "Mernis adresi" şerhi verilerek davetiye çıkarılacaktır. Muhatap ŞIRNAK ADRESİNDE HİÇ OTURMAMIŞ veya ŞIRNAK ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMIŞ OLSA DAHİ, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, Şırnak adresindeki muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİH, TEBLİĞ TARİHİ SAYILIR.

DAHA BİR ÖZET:

Bak davalı kardeşim! Bilinen son adresin İstanbul'a tebligat çıkartırım, eğer orada sana tebligat yapamazsam Mernis adresin olan Şırnak'ta hiç oturmamış olsan ya da Şırnak'tan sürekli olarak ayrılmış olsan bile Şırnak adresine tebligat çıkartırım. Şırnak adresindeki muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırıp İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİHİ de TEBLİĞ TARİHİ sayarım haberin olsun!...

UYARI:

Mernis adresiniz değiştiğinde "ANINDA BU ADRESİ SİSTEMDE DEĞİŞTİRMEZSENİZ" çok büyük sıkıntıya girersiniz haberiniz olsun!...

Saygı ile
Ömer Uğur GENÇCAN

>> Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ