ÖNERİ 1- TMK m. 166/son maddesi uyarınca açılan eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davalarında dayanak davanın ret kararının kesinleşmesinden sonra "3 YIL" olarak düzenlenen BEKLEME süresi "1 YIL" olarak değiştirilmelidir.

ÖNERİ 2- 3444 sayılı Kanun Geçici 1/d bendinde yer alan 5 YIL ayrı yaşama halinde verilmiş olan boşanma hakkı KALICI DÜZENLEMEYE çevrilerek herhangi bir ret kararı aranmadan "SADECE 5 YIL AYRI YAŞAYANLARA" boşanma hakkı verilmelidir. 

ÖNERİ 3- Boşanma davaları eşlerden birinin "BULUNDUĞU YERDE" açılabilmelidir.

ÖNERİ 4- Boşanma davaları ADLİ TATİLDE görülebilen davalar arasına (HMK m. 103) alınmalıdır.

ÖNERİ 5- Boşanma davalarının "GİZLİ OLARAK" yapılması asıl olmalıdır.

ÖNERİ 6- "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır" şeklindeki TMK 187 hükmü AİHM hak ihlali kararları dikkate alınarak  "Kadın evlenmekle DİLERSE kocasının soyadını alır" şeklinde düzenlenmelidir.

ÖNERİ 7- Boşanma halinde velayetin çocuğun kendisine bırakana ait olacağına yönelik TMK m. 336/3 hükmü boşanma halinde velayetin çocuğun üstün menfaatine aykırı değilse "BİRLİKTE KULLANILACAĞI" üstün yararına aykırı ise "KENDİSİNE BIRAKANA AİT OLACAĞINA" şeklinde düzenlenmelidir.

Saygı ile
Ömer Uğur GENÇCAN