"KADININ BEYANI ESASTIR" şeklinde yazılmış yürürlükte olan bir NORM bilmenizi isterim ki Türk Hukukunda YOKTUR !..

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan koruma için "Delil ve belge aranmaz" kuralının gündelik hayatta/sosyal medyada "Kadının beyanı esastır" şeklinde tanımlandığına/UYDURULDUĞUNA/ÇEVRİLDİĞİNE şahit olmaktayız. 

Bunları okuyan/dinleyen/gören de sanki failin delillerini sunması ve savunma yapması yasakmış da SADECE KADININ BEYANI MUTLAK OLARAK ESAS ALINIYORMUŞ zannedecek!...

Özellikle cinsel şiddeti failin, fiilin gizli kalmasını yönelik bütün koşulları sağlayarak gerçekleştirdiği dikkate alındığında mağdurun beyanını MUTLAK OLARAK YOK SAYMANIN eylemin her saldırıda yaptırımsız hale getirilmesine sebebiyet vereceği izahtan varestedir. 

"Kadının beyanı esastır" nitelemesinin/uydurmasının "MAĞDURUN BEYANI KOŞULLARI VARSA ESASTIR" şeklinde anlaşılması doğru olandır. Örneğin cinsel şiddet mağduru, bir ERKEK ya da ERKEK ÇOCUK da olabilir. 

Mağdurun beyanı sadece AŞAĞIDAKİ HALLERDE esas alınır:

1- Mağdurun beyanın gerçek dışı olduğuna dair kesin ve inandırıcı delil yoksa

2- Mağdur ile fail arasında geçmişten gelen bir husumet yoksa

3- Mağdur yargılamanın her aşamasında çelişkisiz anlatımda bulunmuşsa

4- Mağdurun anlatımı hayatın olağan akışına uygun ise

5- Mağdurun yok yere kendisini böyle bir olaya muhatap olmasını ileri sürmesi makul değilse 

Mağdurun beyanının MUTLAK OLARAK esas alındığı kocaman bir yalandır. Doğru söz, mağdurun beyanı KOŞULLARI VARSA esas alınır.

Son söz: "KADININ BEYANI ESASTIR" diye yazılmış bir norm vardır diyenlere sorun: "NEREDE YAZIYORMUŞ, SÖYLE DE BİZ DE BİLELİM"

Bilginize saygı ile
Ömer Uğur GENÇCAN