İddia  : Boşanma davasını ilk açan dava avantajlıdır.
Gerçek: Boşanma davasını önce açan ile sonra açan (Karşı dava ya da birleşen dava) arasında hiçbir fark yoktur. Yeter ki iddianı usulüne uygun şekilde ispat et!..

İddia  : Boşanma davasında anne, baba, kardeş tanıklık yapamaz.
Gerçek: Boşanma davasında anne, baba ve kardeşlerin  tanıklık yapmasına hiçbir engel yoktur.

İddia  : Boşanma davasında anne, baba, kardeşin  tanıklığı değersizdir.
Gerçek: Aksine ciddi ve inandırıcı delil bulunmadığı sürece boşanma davasında tanıklar arasında bir fark yoktur.

İddia  : Boşanma davasında davalı nafaka ve tazminat isteyemez.
Gerçek: Boşanma davasında nafaka ve tazminat isteyebilmek için mutlaka davacı olmak gerekmez.

İddia  : Ünlü boşanma avukatı (!) vardır.
Gerçek: Avukatlık "BİLGİ YARIŞTIRMA" mesleğidir, "ŞARKICI YA DA TÜRKÜCÜLÜK" değil !..

Saygı ile
Ömer Uğur GENÇCAN