1- Özel boşanma sebeplerine dayalı davada eşlerin KUSURLARI değil "özel sebebin varlığı" aranır.

2- Genel boşanma sebeplerine dayalı davada eşlerin KUSURLARI belirleyicidir.

3- Boşanma kararını TAM KUSURLU eş alamaz.

4- Boşanma kararını AĞIR KUSURLU eş TMK m. 166/2 koşulları varsa alabilir 

5- Boşanma kararını EŞİT KUSURLU, AZ KUSURLU ve KUSURSUZ eş alabilir.

6- Manevi tazminat (TMK m. 174/2)

AZ KUSURLU ya da KUSURSUZ eş alabilir. 

7-  Maddi tazminat (TMK m. 174/1)

AZ KUSURLU ya da KUSURSUZ eş alabilir. 

8- Yoksulluk nafakası (TMK m. 175) EŞİT KUSURLU, AZ KUSURLU ya da KUSURSUZ eş alabilir. 

9- Tedbir nafakası (TMK m. 169) KUSUR  DURUMUNA bakılmadan verilir.

10- İştirak nafakası (TMK m. 182) KUSUR  DURUMUNA bakılmadan verilir.

Bilginize saygı ile..
Ömer Uğur GENÇCAN