Toplantı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu’nun açış konuşmalarıyla başlayacak.

Bireysel başvuru ihlal kararlarının adli ve idari yargıya etkisi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve ihlal kararı sonrası yeniden yargılama konuları masaya yatırıldığı toplantının ilk gününde, bireysel başvuru ihlal kararlarının "adli yargıya", ikinci gününde ise "idari yargıya" etkileri, yüksek yargıçlar tarafından tartışılacak.

Program detayları şöyle;

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

“Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması” Bölge Toplantısı (Adli Yargı)

14 Şubat 2022

Hilton Bomonti Otel/Şişli

İstanbul

AÇIŞ KONUŞMALARI 10:15 – 10:45

Murat BOYLU - Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı

Şaban YILMAZ - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Mehmet Akif EKİNCİ - HSK Başkanvekili

Cristian URSE - Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı

Zühtü ARSLAN - Anayasa Mahkemesi Başkanı

BİRİNCİ OTURUM 10:45 – 12:00

Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Objektif Etkisi

Oturum Başkanı:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

* İhlal Kararlarının Hukuk Yargısına Etkisi

Adem ALBAYRAK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı/Yargıtay Birinci Başkanvekili

* İhlal Kararlarının Ceza Yargılamalarına Etkisi

Eyüp YEŞİL

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı/Yargıtay Birinci Başkanvekili

* Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı

Basri BAĞCI

Anayasa Mahkemesi Üyesi

Soru Cevap

Öğle Yemeği 12:00 – 13:30

İKİNCİ OTURUM 13:30 – 15:00

Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi

Oturum Başkanı:

Selahattin MENTEŞ

Anayasa Mahkemesi Üyesi

* Yeniden Yargılama ve Soruşturma

Dr. Akif YILDIRIM

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Hukuk Yargısında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

Ali Şükran DURAK

40.Hukuk Dairesi Başkanı

* Ceza Yargılamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

Hazar Turan ÂLİM

4. Ceza Dairesi Başkanı

Soru Cevap

Kahve Arası 14:45 – 15:00

ÜÇÜNCÜ OTURUM 15:00 – 16:30

Bireysel Başvurularda Sık Karşılaşılan İhlal Alanları

Oturum Başkanı:

Nevzat BOZTAŞ 14. Hukuk Dairesi Başkanı

*Bireysel Başvuru Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri

Mehmet AKTEPE

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Volkan SEVTEKİN

Anayasa Mahkemesi Raportörü

*Bireysel Başvuru Kararlarında Mülkiyet Hakkı İhlalleri

Heysem KOCAÇİNAR

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Bireysel Başvuru Kararlarında İfade Özgürlüğü İhlalleri

Derya ATAKUL

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Bireysel Başvuru Kararlarında İşkence ve Kötü Muamele Yasağı İhlalleri

Elif ÇELİKDEMİR ANKITCI

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Soru Cevap

Kapanış Konuşması 16:30 – 16:45

Hicabi DURSUN

Anayasa Mahkemesi Üyesi

---

15 Şubat 2022

AÇIŞ KONUŞMALARI 10:15 – 10:45

Ahmet Cüneyt YILMAZ - Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Halil KOÇ - HSK 1. Daire Başkanı

Cristian URSE - Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı

Kadir ÖZKAYA - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

BİRİNCİ OTURUM 10:45 – 12:00

Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Objektif Etkisi

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Recai AKYEL - Anayasa Mahkemesi Üyesi

* İhlal Kararlarının İdari Yargıya Etkisi

Recep KILIÇ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi

Dr. Osman SARIASLAN

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Başkanı

* Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı

Mehmet Sadık YAMLI

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Soru Cevap

Öğle Yemeği 12:00 – 13:30

İKİNCİ OTURUM 13:30 – 15:00

Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi

Oturum Başkanı:

Muammer TOPAL - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

* Yeniden Yargılama

Dr. Abdullah ÇELİK

Anayasa Mahkemesi Başraportörü

* İdari Yargıda Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

Ertan DEMİRCİ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi Başkanı

Mustafa BİLİCİ

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Başkanı

Soru Cevap

Kahve Arası 14:45 – 15:00

ÜÇÜNCÜ OTURUM 15:00 – 16:35

Bireysel Başvurularda Sık Karşılaşılan İhlal Alanları

Oturum Başkanı:

Ahmet DURMAZ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı

*Bireysel Başvuru Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri

Selçuk KILIÇ

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Bireysel Başvuru Kararlarında Mülkiyet Hakkı İhlalleri

Olcay ÖZCAN

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Bireysel Başvuru Kararlarında İfade Özgürlüğü İhlalleri

Ceren Sedef EREN

Anayasa Mahkemesi Raportörü

* Bireysel Başvuru Kararlarında Özel Hayata Saygı Hakkı İhlalleri

Fatih ALKAN

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Soru Cevap

Kapanış Konuşması 16:35 – 16:50

Prof. Dr. Engin YILDIRIM - Anayasa Mahkemesi Üyesi