Ankara/ AHG-A, Ankara Barosu’na yönelik tavsiye niteliğindeki politika belgesiyle, Baroda bütün alanlarda cinsiyet ayrımcılığını dışlayan, cinsiyetler arasında eşitliğin geçerli olmasını gözetecek politikaların yapılması gerektiğini belirtti. AHG-A Başkan Adayı Av. Duygu Çeribaşı, Baro yönetiminden söz konusu politika belgesiyle ilgili yaklaşık beş aydır herhangi bir adım gelmediğini belirtti ve “Hayatımızın her alanında uygulanması gereken bu politikaları Ankara Barosu için dikkate almayanları göreve çağırıyorum” dedi.

Ankara Barosu bünyesindeki tüm kadın ve LGBTİQ+ bireyleri kapsayan politika belgesinin Ankara Barosu’na kayıtlı tüm avukat ve stajyer avukatlar ile tüm baro personeli için tavsiye niteliğinde olduğunu ifade eden Av. Çeribaşı, belgede yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini hatırlattı. Baro yönetimini politika belgesini imzalamaya çağıran Av. Çeribaşı şunları söyledi:

“Memleketin her köşesinde olduğu gibi meslek alanlarımızda da yaşanan bu eşitsizliğe karşı hazırladığımız politika belgemiz için Baro yönetiminden adım bekliyoruz. Mevcut politika belgesiyle Baro levhasına kayıtlı avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının artırılmasını hedeflerken, ayrımcılık ve şiddet karşıtı Baro anlayışını görünür kılarak, bu anlayışın bir meslek etiği olarak kabul edilmesini amaçlıyoruz. Cinsiyet eşitliği ve şiddet karşıtlığının sözde kalmaması adına, yönetimi politika belgesini imzalamaya davet ediyoruz!”

“Cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?”

AHG-A Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu sorumlusu Av. Nazlı Zeynep Mutlu, hazırladıkları politika belgesiyle Ankara Barosu’ndaki her avukatın, özgür ve güvenli bir ortamda işini icra etmesini ve Baro bünyesindeki personel ve avukatların Baro’nun sunduğu her türlü hizmetten eşit şekilde yararlanmasını amaçladıklarını belirtti. Baro yönetiminin, Avukat Hakları Grubu’nca hazırlanan politika belgesine kayıtsız kalmasını kabul etmediklerini bildiren Av. Mutlu, “Cinsiyet eşitliği noktasında tepkisiz kalan Baro yönetimini göreve davet ediyoruz. Cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz? Politika belgemizde belirttiğimiz Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Kurulu’nun oluşturulması için Baro yönetimine buradan açık çağrıda bulunuyoruz: Yaklaşan 8 Mart öncesi politika belgesini imzalayın!” diyerek Baro yönetimine çağrıda bulundu.