Şanlıurfa Barosu'nun konu ile açıklaması şu şekildedir:   1136 Sayılı Avukatlık Yasası 35. Maddesine göre ‘Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.’ Yine aynı yasanın 63. maddesine göre Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. Hükmü yer almaktadır.

Arzuhalcilik yaparak avukatlık yetkileri olmadan duruşmalara girmek dışında bir nevi avukatlık yapan, vergi, büro, cezai ve hukuki sorumluluk dahil bütün gider ve sorumluluktan uzak iş takip eden, çoğu zaman Yargılamayı farklı boyutlara taşıyarak hak kaybına neden olan arzuhalciler hakkında Baromuz tarafından şikayette bulunulmuş, dava bizzat Baro Başkanımız Av. Yahya Demirkol tarafından takip edilmiş ve Adliye Civarında tespit edilen 4 arzuhalci hakkında açılan dava neticesinde Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından E.2009/946 nolu dosyada 02.03.2010 tarihinde İdari Para Cezası verilmiştir.

Hak arama herkesin hakkıdır, bu hak kişilerin kendisi tarafından da aranabilir, ancak ehil olmayan, sorumluluğu olmayan kişilerin bu işi yapması hem hak arayan kişilerin mağduriyetine neden olacak bir durumdur hem de Avukatlık mesleğini yapmak için yıllarca eğitim görmüş, gördüğü eğitimin yanı sıra bürosunu, personelini, bilgisini ve emeğini bu işe tahsis etmiş meslektaşlarımıza da açıkça haksızlıktır. Bu haksızlığın da her zaman karşısında olacağımızı ve bu uğurda kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

ŞANLIURFA BAROSU