Buna göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine, Mülkiye Müfettişi Sami Pınarakar atandı.
Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına, Berin Makbule Tulun getirildi.
Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Mehmet Hakan Dursun, Mustafa Öcelan, Selçuk Sevinç, Serdar Taşdöken, Yusuf Koç, Sadık Ökcün, Mehmet Öz, Ahmet Tülümce, Teoman Kösemen ile Hasan Yeşilyurt getirildi. Ayrıca Maliye Başmüfettişliğine Cebrail Yılmazer atandı.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Halil Rahman Açar görevinden alındı. Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine Ünal Akyüz atandı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşavirleri Vehbi Bayraktar, Müslüm Avcı ile Abdullah Yinanç görevinden alındı. Bakanlık Müşavirliklerine Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Vurandemir, Afet İşleri Genel Müdür Yardımcısı Atamer Seymen ile Fuat Yavuz atandı.
Bu arada Amasya Bayındırlık ve İskân Müdürü Ali Osman Torbacı da görevinden alındı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürü Ali Rıza Korkmaz atandı. İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Denizli Bayındırlık ve İskân Müdürü Kasım Kayıhan getirildi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Enver Yaylayı da görevinden alındı. Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Sivas Bayındırlık ve İskân Müdürü Hüseyin Çelik atandı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, İller Bankası Genel Müdürlüğü Konya 6 ncı Bölge Müdürü Abdullah Alptekin getirildi.
Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanı Tuğrul Alper görevinden alındı.
Ulaştırma Bakanlığı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Özay Atbaş yeniden atandı.
Kars İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Ayla Öztürk getirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığına Veysel Uyar atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Hamdi Turşucu getirildi.(ANKA)