Danıştay 15. Dairesi, halk arasında ‘avuç içi tarama’ olarak bilinen ‘Biyometrik Kimlik Doğrulama’ uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Türkiye’de hizmet veren 576 özel hastane yaklaşık 24 milyon TL ödeyerek ortalama 13’er adet avuç içi tarama cihazı satın almıştı. Uygulamanın iptaliyle 24 milyon TL’lik cihazlar özel hastanelerin elinde kaldı.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkan Dr. Mehmet Altuğ, yaptığı açıklamada, "SGK sektörle istişare etmeden bu uygulamayı mecbur kıldı. Ve şimdi uygulama iptal edildi. Özel hastanelerin 24 milyon TL’lik zararı ne olacak? SGK bu mağduriyeti telafi etmeli:" dedi.

SENDİKA DAVA AÇTI, DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Aralık 2013 tarihinde ‘Biyometrik Kimlik Doğrulama’ sistemini özel hastanelerde ve sağlık merkezlerinde uygulamaya başladı. Yeni uygulama, özel hastanelerde muayene olmak isteyen hastalara avuç içi tarama zorunluluğu getiriyordu.

Bir sendika, Danıştay 15. Daire’ye başvurarak sisteminin kaldırılmasını istedi. Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişilik haklarını koruyan maddelerine atıf yapan Danıştay 15. Daire’si Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni hukuka aykırı bularak sistem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ÖZEL HASTANELERİN SİTEMİ

Uygulamanın başlamasıyla büyük sıkıntı yaşayan özel hastaneler, uygulamanın iptaliyle yine sıkıntıya girdi. Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkan Dr. Mehmet Altuğ, sistemin uygulamaya başlanması ve iptalinin en çok özel hastaneleri mağdur ettiğini söyledi.

Altuğ, şunları kaydetti: "Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi 2013 yılı Aralık ayında özel hastaneler için mecbur kılındı. Türkiye’de en fazla muayene kamu hastanelerinde yapılmasına rağmen uygulama sadece özel sektörü kapsadı. Bu karar alınırken sektörle hiçbir istişarede bulunulmadı. 576 özel hastane ortalama 13’şer adet cihaz satın almak zorunda kaldı ve bunun için yaklaşık 24 milyon TL ödedi. Şimdi sistem iptal edildi ve cihazlar elimizde kaldı. Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) rakamlar yıllardır yerinde sayarken, sektöre her gün yeni yükler yükleniyor. Cihazların maliyeti 24 milyon TL’yi geçiyor. Şimdi bu cihazlar ne olacak? Biz sektör olarak bunu merak ediyoruz. Sektörün bu mağduriyetinin önlenmesini talep ediyoruz. Yetkililerin bu konuda duyarlı olacaklarına inanıyoruz."