Bu yılın Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak, yüzde 10 ile 20 arasında artış yapılan yeni tarifeye göre avukata sözlü olarak danışmada 660 TL, bir saatten sonraki her 15 dakika için 275 TL ücret alınacak. Yazılı danışma ise 1320 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk saat için) 1045 TL olacak, bir saati aşan her 15 dakika için 330 TL fazla ödenecek. Dava dilekçesinin yazılması ise 2 bin 10 TL'den başlıyor.

Boşanmak el yakıyor

Yeni tarifeye göre, evliliklerini sonlandırmak için avukattan yardım isteyenler, anlaşmalı boşanma için 4 bin 675, çekişmeli davalarda 6 bin 50 TL ödeyecek. Avukatlar çekişmeli, maddi ve manevi tazminat istemli davalarda 6 bin 50 TL'den aşağı olmamak üzere, tazminat değerinin yüzde 15'ini alacak. Nafaka davalarına 3 bin 870 TL, nişan bozulmasından doğan davalara 4 bin 675 TL'den az olmamak üzere, dava değerinin yüzde 15'ine bakılacak.

Avukatlara, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık vekilliği için 12 bin 595 TL, müdahil vekilliği için 7 bin 975 TL, asliye ceza mahkemelerinde sanık vekilliği için 7 bin 975, müdahil vekilliği için 5 bin 115 TL ödenecek. Sulh ceza ve infaz hakimliği davaları için 2 bin 940 TL, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerde bir duruşma için 7 bin 975 TL, birden fazla duruşma için 12 bin 595 TL, Anayasa Mahkemesi'nde görülen dava ve işlerde 7 bin 975 TL talep edilecek. Sayıştay davaları da 12 bin 595 TL'den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15'ine takip edilecek.

AİHM davaları 20 bin TL

Miras sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi 6 bin 900 TL, vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma 7 bin 205, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AHİM) takip edilen davalar için duruşmasız 15 bin 235 TL, duruşmalı masraf dışında 20 bin 570 TL, tapu iptali ve tescili davalarında 7 bin 975 TL'den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15'i, iş mahkemelerinde ise değeri para ile ölçülebilen ve ölçülmeyen davalarda 4 bin 620 ve izale-i şuyu davalarında 4 bin 550 TL ücret ve bedelin yüzde 15'i, asliye hukuk mahkemelerinde ise tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davalarında 4 bin 235 TL, mirasta iade davasında 6 bin 655 TL'den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15'i, vasiyetnamenin iptali ve tenkisi davasında 7 bin 975 TL'den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15'i talep edilecek.

Tavsiye niteliğinde

İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, yeni ücret tarifesinin tavsiye niteliğinde olduğunu, fiyatların o kadar da yüksek olmadığını söyledi. Özcan, "Bu tarife baroların meslek içi rekabet ve mesleğin ifasına standart getirmek bakımından belirledikleri tavsiye niteliğinde tarifedir. Tüm avukatlar aynı geliri elde edemiyor olabilir. Ama mesleğin nitelikli bir şekilde ifa edilebilmesi için gerekli olduğunu düşündüğümüz, tavsiye niteliğindeki bu tarifeyi uygulamak biraz zor. Bizim mesleğimiz çok dikkat isteyen bir meslektir. Bir hata insanın hayatını karartır. Bizler yapılan hatayı düzeltmek için o insanları adalet önünde savunuyoruz" dedi.


>> İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ