AYM'nin internet sitesinde bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı. Verilere göre, AYM'ye bu süre içinde toplam 361 bin 159 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek mahkeme, başvurulardan 302 bin 429'unu sonuçlandırırken başvuruların karşılanma oranı da yüzde 83,7 olarak belirlendi.

Geçen yıl AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 66 bin 121 olurken bunların 45 bin 321'i sonuçlandırıldı. AYM'nin sonuçlandırdığı başvurulardan 261 bin 681'i 'kabul edilemez' olarak belirlenirken, 25 bin 857 başvuruda 'en az bir hakkın ihlal edildiği'ne, 840 başvuruda ise 'hakkın ihlal edilmediği'ne hükmedildi. Sonuçlandırılan başvurulardan 12 bin 627'sinde 'idari ret' kararı verildi. 'En az bir hakkın ihlal edildiği'ne karar verilen 25 bin 857 başvurunun yıllara göre dağılımında ise mahkemece 11 bin 830 ihlal kararı, 2021'de verildi. Bu oran, yüzde 45,8 olarak belirlendi.

İhlal kararının hak ve özgürlüklere göre dağılımında 20 bin 84 ile 'adil yargılanma hakkının ihlali' ilk sırada yer aldı. Bu sayı, ihlal kararlarının yüzde 76,8'ini oluştururken, yüzde 11,4 ile 'mülkiyet hakkının ihlali', yüzde 2,6 ile 'özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlali', yüzde 2,5 ile 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararları yer aldı.

AYM'nin 2012-2021 norm denetimi istatistiklerine göre ise yüksek mahkemeye 319 iptal davası, 1137 de itiraz başvurusu yapıldı. Karara bağlanan başvuruların sayısı ise 1416 olarak belirlendi. Geçen yıl AYM'ye toplam 134 iptal davası ve itiraz başvurusu yapıldı. AYM tarafından 2021'de sonuçlandırılan iptal davalarında verilen kararların 18'inde iptal, 14'ünde ise ret kararı uygulandı. 2021'de sonuçlandırılan itiraz başvurularında ise 10 iptal, 49 ret ve 15 birleştirme kararı verildi.

>> İstatistiklere ulaşmak için TIKLAYINIZ