Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı sempozyumun ilk gününde yaptığı Türkiye’deki bireysel başvuru uygulaması konulu sunumunda ülkemizde son dönemde bireysel başvurunun da etkisi ile yaşanan paradigma değişimi üzerinde durarak yasakçı bir yaklaşımdan özgürlükçü yaklaşıma geçildiğini vurguladı.

Sempozyumun ikinci gününde Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Omar Belhadj ile ikili görüşme yaptı. Karşılıklı iyi dileklerde bulunulan görüşmede Belhadj,  Türkiye ile Cezayir arasındaki dostluk ve ortaklığın sadece ekonomik ve sosyal alanlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda stratejik bir nitelik de taşıdığını belirtti. Başkanvekili Gökcan da dostluğun devam etmesi ve daha da geliştirilmesi adına hep birlikte çalışmaya devam edileceğini ifade etti.