CHP’li 134 milletvekili, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Seçim Kanunu’ndaki seçim kurulu hâkimlerinin kıdem yerine ad çekme usulüyle belirlenmesine ilişkin düzenlemenin iptalini istemişti.

AYM düzenlemeyi anayasaya aykırı görmedi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Uygulamada keyfîliğe izin vermeyecek şekilde açık, net, öngörülebilir, uygulanabilir ve nesnel nitelikte bir düzenleme öngören, diğer yandan kamu yararı amacıyla ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır” denildi.

ÖDENEK YETKİSİNE İPTAL

AYM, CHP’nin başvurusu üzerine, 2021 yılı Bütçe Kanunu’nda AK Parti ve MHP’nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tanınan bütçeye ödenek ekleme yetkisini ise Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. CHP’li 134 milletvekili bu düzenlemeyi iptal için AYM’ne taşımıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar özetle şöyle:

“Bütçe kanunlarında belirtilen ödenek tutarlarının arttırılması suretiyle bütçe kanunlarının değiştirilmesinin ek bütçe niteliğinde olduğu gözetildiğinde, bütçe hakkı gereğince bu tür değişikliklerin bütçe kanunları için belirlenen usul ve esaslara tabi olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla kural TBMM’nin bütçe kanunlarıyla ödenek tutarlarının önceden belirlenmesini, bu doğrultuda izin verilmesini zorunlu kılan ve bütçeyle verilen ödeneğin üstünde harcama yapılamayacağını belirten anayasal hükümlere aykırılık oluşturmakta ve bütçe hakkıyla bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.”

>> AYM KARARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ