İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul’da öldürülen avukat Servet Bakırtaş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Meslektaşımızın hayatına mal olan sadece münferit bir kurşun değil; savunma hakkını rutin bir prosedürden ibaret gören, işlevsizleştiren, şiddeti meşrulaştıran bir zihniyetin ta kendisidir” dedi.

Bahadır Erdem yaptığı açıklamada avukatlık mesleğinin kutsal savunma hakkını temsil etmesinin yanı sıra aynı zamanda yargı erkinin üçlü sac ayağından biri olduğunu hatırlattı. Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları), Avukatlık Faaliyetinin Güvencesi kapsamında avukatların görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davaları ile özdeşleştirilemeyeceğini hatırlatan Erdem, “Hiçbir avukat savunduğu davanın tarafı olmadığı gibi, sebebi de değildir” ifadelerini kullandı. 

'AVUKATLAR, DOKTORLAR ÖLÜYOR...'

Yine uluslararası sözleşmelere göre hükümetlerin avukatları koruma görevi olduğunu belirten Erdem şunları ifade etti:

“Üzülerek belirtiyoruz ki; mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılar karşısında ısrarlı bir eylemsizliği politika olarak seçen idarenin sorumluluğu olduğu da aşikardır. Avukatlar, doktorlar ölüyor ve bir toplum yok oluyorken, eylemsizliği sürdürüp cehaleti öven bu karanlık zihniyetin sorumlusu, insan hayatına ve bilime değer vermeyen ve yalnızca koltuklarının ikbali için yaşayanlardır. Bu zihniyetle mücadele etmek ise bizlere vazifedir. Bizler, yaşadığımız topraklarda aklı ve bilimi hakim kılmak, insan hayatına olan değeri yeniden sağlamak ve kaybolan umudu yeşertmek için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.”