Bartın Üniversitesi’nde yer alan 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokulda gerçekleştirilen akademik kurullarda, eğitim ve öğretim ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi’nin geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokulda akademik kurul toplantıları düzenlendi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda ‘Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Rektör Uzun, öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda yaptığı konuşmalarda öğrenci odaklı bir anlayışla eğitim ve öğretime devam ettiklerinin altını çizerek, “Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir.” dedi.

Rektör Uzun, “Öğrencilerimizle yakından ilgilenmeli, onların ideallerine ilerleyen yolda gönüllerine seslenmeliyiz. Öğrencilerimiz geleceğe hazırlarken çift anadal ve yandal gibi konularda bilgilendirmeli, üniversitemizden donanımlı ve söz sahibi olacak bir birey olarak mezun etmeliyiz. Bir yandan öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan da ürettiğimiz projelerle üniversitemiz ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek için gayret göstermeliyiz. Üniversite olarak ürettiğimiz bilimsel bilgi ile Ülkemizin gelişimine katkı sunmalı geleceğimize değer katmalıyız. Bunun ilk adımlarını da bölgemizden başlatmalı, bilimsel üretkenliğimizi paydaşlarımızla birlikte katma değere dönüştürmeliyiz.” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi’nin Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 3 farklı kıta’dan ve 20 farklı ülkeden öğrencisi bulunduğunu da hatırlatan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı 600’ü bulan uluslararası öğrencilerimizi de ‘yabancı’, ya da ‘misafir’ olarak değil ev sahibi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hem uluslararası öğrenci sayımızı hem de uluslararası ortaklarımızı artırmak için azami gayret göstermeliyiz. Bu noktada ‘farklılıklarımız zenginliğimizdir’ diyerek uluslararası öğrenci sayımızı her sene artırarak, toplam öğrenci sayımızla olan oranı yüzde 4’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, sürdürülebilir bir büyümenin üniversitemize kalite noktasında çok şey katacağını da ifade ederek “Yükseköğretimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde Bartın Üniversitesi olarak Ülkemizin ve Üniversitemizin geleceğine yönelik eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için gayret göstermeliyiz. Bu çalışmaları sistemli ve planlı yürütmek için Bartın Üniversitesi ‘2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’ hazırlanmıştır. Planda Üniversitemizin önümüzdeki beş yıl boyunca uygulayacağı stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bunların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin faaliyetler sıralanmıştır. Bu noktada her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Eşgüdüm ve iş birliği içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğimize, “Seyircisi Değil, Aktörü Ol” anlayışıyla söz sahibi gençler yetiştireceğimize ve çalışmalarımızla değer üreteceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.