Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan İnşaat Mühendisliği Doktora Programı önümüzdeki akademik yıl öğrenci alacak.

Bartın Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği Doktora Programı açmasına yönelik teklifi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü. Önümüzdeki akademik yıl öğrenci alacak İnşaat Mühendisliği Doktora Programı hakkında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen Ülkemizin doktoralı insan gücünü arttırma hedefinde katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Ülkemizin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda üniversite bünyesinde yeni programlar açıldığını da belirten Rektör Uzun, “Çalışmalarımızda bölgemizi önceleyerek, Ülkemizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşlarımızın da görüşleri alınarak ‘Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırladık. Hedeflerimiz arasında lisansüstü program sayısını arttırmakla birlikte Ülkemizin nitelikli insan kaynağına katkı sunmak yer alıyor. Bu hedefle akademik kadromuzu her geçen gün güçlendiriyor, lisansüstü program sayımızı arttırmaya devam ediyoruz. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı ile de ülke ekonomimize katkı sağlayacak bilimsel niteliklere sahip doktoralı inşaat mühendislerinin yetişmesi hedefliyoruz. İnşaat mühendisliği doktora programında, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerinin kazandırılması da amaçlarımızın arasında yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, İnşaat Mühendisliği doktora programının doktora eğitimi almak isteyen kişiler için bir fırsat olduğunu da kaydederek, “Ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim stratejisi dikkate alınarak YÖK tarafından tasarlanan öncelikli alanlar arasında kapsamında İnşaat Mühendisliği Doktora Programı da yer alıyor. Bu doğrultuda yeni açılan İnşaat Mühendisliği Doktora Programı ile Üniversitemiz de 100/2000 doktora bursu kapsamında öğrenci almayı hedeflemektedir. Böylece daha fazla bilgiyle donanmış mühendis ve akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak aynı zamanda ülkemizin yetişmiş, kaliteli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına da fayda sağlanacaktır. Bu düşüncelerle başta her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.