1. Genel Kültürünün İyi Bir Seviyede Olması Gerekiyor:

Hukukçu olma arzusu içinde olan bir kişi öncelikle genel kültürünü çeşitli kaynaklardan, çeşitli ortamlardan elde edinilen bilgiler neticesinde özümsemeli ve bunu yeri geldiği zaman gün yüzüne çıkarmalıdır. Aksi takdirde bu bilgileri yalnızca özümsemesi bir anlam ifade etmez çünkü bunun kalıcı hafızaya geçmesi için uygulamaya koymalıdır.

2. Hukuk Nosyonuna, Hukuk Kültürüne Olan İnancını Geliştirmesi Gerekiyor:

Hukuk Nosyonuna sahip olmak isteyen bir kişide olması gereken özellik hukukun ilke ve esaslarını bilmek, sürekli uygulamak, hiçbir şekilde bu ilke ve esaslardan sapmamak ve bu ilke ve esaslarla beraber bütünsel bir düşünce yapısına sahip olmaktır.

Hukuk Kültürüne sahip olmak isteyen bir kişide olması gereken özellik hukuk kurallarının toplum içerisindeki yeri ve önemini içselleştirmek ayrıca hukuk dilinde yer alan kavramların hangi anlama geldiğini bilmektir.

3. Metin İnceleyebilme Kabiliyeti, Analitik Zekanın Yüksek Olması Gerekiyor:

Öncelikle bir hukukçu olma adayının bir metni okuma, anlama ve anlatma hızının normal bir bireyden daha hızlı olması gerekiyor bu da gerek hukuk eğitimi gerekse de kişisel çabalarla elde edilebilecek bir kabiliyettir. Ayrıca bir hukukçuda olması gereken diğer bir özellik analitik zekanın yüksek olmasıdır, yani bir vakıa ile karşılaştığında bunu parçalara ayırıp, bütüne ulaşmak için her bir parçayı ayrı ayrı değerlendirebilmelidir.

4. Ciddi Bir Okuma Alışkanlığı gerekiyor:

Bir hukukçunun okuma ve anlama hızı ile diksiyonunun iyi bir seviyede olması gerekiyor, bunun içinde yapması gereken en önemli adımlardan biri ciddi ve sürekli bir okuma alışkanlığına sahip olmasıdır. Gerek hukuk eğitiminde önerilen kitaplar gerek makaleler gerekse de roman, hikaye tarzındaki kitaplarla bir hukukçu içli-dışlı olması gerekir.

5. Toplumsal Olaylara Karşı Duyarlı Olman Gerekiyor:

Hukukçu olmak isteyen birinin basit ama en önemli görevlerinden birisi toplumsal olaylara karşı her zaman duyarlı olması gerektiğidir, bunu sağlamak içinde gerekli iradeyi ortaya koymalıdır yani gerek haberleşme vasıtaları ile gerekse de yüz yüze bir ortamda diğer insanlara bunu iletmelidir. 

6. Bir Hukukçunun İtibar, Güven ve İmaj Kazanması Gerekiyor:

Bu itibar, güven ve imajın kazanılması bir maraton koşusu gibi uzun ama bir o kadar da ince bir yol neticesinde kazanılabilecek bir şeydir. Dolayısıyla bir insanın karakter anlamında değişmesi ne kadar zaman alan bir şeyse bir hukukçunun bu kriterlere sahip olmak istemesi de bir o kadar zaman alan bir şeydir.

7. ‘’Üslup beyanı ayniyle insandır’’:  

Bu sözden kasıt bir insanın ifade tarzının kendisini yansıttığıdır. Dolayısıyla hukukçu olmak isteyen bir kişinin kendisini bir hukukçu gibi tarif etmesi gerekir. Bu tarif içinde hukuk dilini kendi ana dili gibi iyi bir seviyede bilmesi gerekir.

8. Erdemli olması gerekir:

Erdemli bir insan veya hukukçu olmak sürekli günümüzde bahsediliyor çünkü bir konudan sürekli bahsedilmesi sebebi aslında onun uygulanmadığının bir göstergesidir dolayısıyla erdemli bir hukukçu olmak istiyorsak bu konu üzerine yoğunlaşmalıyız, erdemli olamıyorsak nedenlerini ortaya koymalıyız ve çözüm için harekete geçmeliyiz. Şu da su götürmez gerçektir ki hukukçu olmak insana hiçbir zaman erdem kazandırmaz lakin erdemli olmak hukukçuya bir çok şey kazandırır.

9. ‘’Aynası İştir Kişinin Lafa Bakılmaz’’:

Bu sözden kasıt hukukçu olmak isteyen bir kişi eğer hak, hukuk savunacaksa öncelikle hakka hukuka kendisinin saygı göstermesi gerekir.

10. Hukukçu Entelektüel olmalıdır:

Bunun için çok okumak ve çok film/dizi izlemek gerekir. Elbetteki buradaki okumak veya film/dizi izlemekten kasıt kişisel gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olan eserlerdir. Ayrıca gündemi sürekli takip etmesi gerekir.

11. Hukukçu Vakarı (Ağırbaşlı) Olmalıdır:

Hukukçuluk mesleği ihtiyar bir meslektir, yani bulunduğumuz ortamlara, çevremizdeki insanlara, sosyal medya ile olan ilişkimize diğer insanlara oranla daha fazla dikkat etmemiz gerekir çünkü biz hukukçu olma arzusu içinde olan insanlar birer adalet sağlama temsilcilerinden birisiyiz.

Hukukçuluk seçkin ve itibar gören bir meslektir bunun asıl sebebi hak, hukuk, adalet gibi değerli kavramların insanlar üzerinde olan etkisini sağlayabilecek veya değiştirebilecek nitelikte hukukçular olduğumuz içindir.

Hukukçular insanların ihtiyaç duyduğu zamanlarında yanında olan insanlardır.

12. Hukukçu parayla ya da başka bir menfaatle satın alınmaz:

Parayla ya da başka bir menfaatle satın alınan şey hukukçu olamaz, olsa olsa mal olabilir. Çünkü bir vicdan mesleğidir, bir güven mesleğidir, etik kuralları olan bir meslektir. 

13. Hukukçu Ne Değildir?

Hukukçu laf cambazı, yalancı veya kurnaz değildir.

Hukukçu amaca giden her yol mübahtır diyerek mesleğinin ilke ve esaslarını yok sayacak bir onursuz değildir.

Hukukçu şöhret, para veya herhangi bir menfaat nedeniyle meslek onurunu ayağının altına alabilecek kimse değildir.

Hukukçu bir başkasının emir ve talimatına göre hareket eden bir kimse değildir.

14. Bir Hukukçu Olma Arzusu İçinde Olan Bir Kişi Olarak Bir Hocamızın Ders Esnasında Bizlere Söylediği Hukukçuluk Mesleği Üzerine Görüşleri:

Akdeniz Üniversitesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ:

‘’Öncelikle yaptığın hukuk mesleğini çok seveceksin, çok çalışacaksın. Hukuk mesleğini belli ideallerle yapman gerekiyor, yani yaptığın işi sadece kendi gayen için yapmaman gerekiyor.

Hukuk, araştırılarak öğrenilen bir derstir. Eğer araştırmadan sadece dinleyerek hukuk öğrenmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz, dinleyerek hukuk öğrenilmez. Yani siz öğrencilere sabaha kadar idare hukuku da anlatsam, 1 sene de idare hukuku anlatsam yine de İdare hukukunu kesinlikle öğrenemezsiniz, bu durum tüm branşlar için geçerlidir. Eğer hukuk okumak istiyorsanız mutlaka okuma ve araştırma melekenizin olması gerekir. Bunu da fakültedeyken alışkanlık haline getirin aksi takdirde çok zor bir meslek hayatınız olur.

İyi bir hukukçu olmak istiyorsan kendinizi sürekli olarak güncellemeniz gerekir.

Hukuk bir dildir, bu dile alışmanın yolu durmadan yazmaktır. Hem kitabın özetini çıkarın hem de hocanın söylediklerini bir kâğıda yazın çünkü bilginin kalıcılığı için o bilginin yazıya geçirilmesi gerekir. Sadece ders notuyla hukuk bitiren öğrenciler olmayın.

Hukukçuluk demek erdemli insan olmak demektir. Hukukçuluk demek sadece formel bilgi bilen demek değildir. Hukukçu olan insan demek öncelikle ahlaklı, vicdanlı, merhametli olan insan demektir. Eğer hukukçu erdemli olmazsa, elindeki bilgiler birer giyotine dönüşür. Farabi’ye göre 2 meslek hikmet sahibidir: 1. Tıp, 2. Hukukçuluktur. Hukukçuluğu para olarak görmeyin.’’

15. C1 Seviyesinde İngilizce Bilmek Gerekiyor:

Günümüzde yabancı dil bilmek her ne kadar normal bir durum haline gelse de diğer hukukçu sıfatına sahip kişilerle arada bir fark yaratmak maksadıyla en azından 1 tane yabancı dil bilmek ayrıcalıklı olacaktır. Zira günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle yabancı dil öğrenmek eskiye oranla bir o kadar da kolaydır.

16. Her gün Resmi Gazeteyi, Mevzuatı ve Yargı Kararlarını Takip Etmesi Gerekiyor:

Bir insanın nasıl her sabah kalktığında sağlıklı bir yaşam için yaptığı rutinleri varsa biz hukukçu olma arzusu içinde olan kişilerinde meslekleriyle ilgili belli rutinleri olmalıdır, işte bunlar Resmi Gazeteyi, mevzuatı ve yargı kararları takip etmek gibi rutinlerdir.

Ragıp YAĞAR
Hukuk Fakültesi Öğrencisi