Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda uygulamaya konulan yargı reformlarıyla çocuk odaklı onarıcı adalet anlayışı gözetilerek bu doğrultuda konuya ilişkin uluslararası uygulamalar dikkate alınıyor. Bu kapsamda çocuğun üstün yararına uygun standartlar belirlenerek, adli sürece dahil olan çocuklar ile ilgili yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARA İLİŞKİN YARGILAMALAR İHTİSASLAŞMIŞ BELİRLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararıyla, düzenleme öncesi ihtisas mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerince tevzi ve iş akışı dikkate alınarak tüm mahkemelerce görülen çocuk yargılamalarında ihtisaslaşmaya gidildi. Çocuğun üstün yararını gözeten yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte çocuk yargılamalarına ilişkin davaların sadece belirli mahkemelerce görülmesi kararlaştırıldı.

YRS VE İHEP’TEKİ HEDEF HAYATA GEÇİRİLDİ

Yürürlüğe giren karar ile çocukların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan ‘çocuk yargılama usullerinin çocuk odaklı prensiplere dönüştürülmesi’ hedefi de hayata geçirilmiş oldu.

ÇOCUKLARIN HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINACAK, MAHKEMELERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK

Çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde görülen dava ve işlerin ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinden farklı usul ve esaslara tabi olması nedeniyle, artık çocuk yargılaması yapan özel mahkemelerin bulunmadığı yerlerde de davalar münhasıran belirli mahkemeler üzerinden görülecek. Yeni uygulama ile korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların hakkının güvence altına alınarak uygulama birliğinin sağlandığı bütüncül bir hizmet sunulması sağlanacak, ayrıca mahkemelerin etkinlik ve verimliliği arttırılacak.