Bazı Ege Bölgesi Baro Başkanı ve Delegesi tarafından yapılan ortak açıklamada "Ege bölgesi baroları demokrasi, hukuk devleti ve güçlü avukatlık için Türkiye Barolar Birliği’nde değişim diyor." denildi.

Yapılan ortak açıklama şöyle;

"Mesleğimiz ve ülkemizin her geçen gün daha da derinleşen sorunlarının bulunduğu böylesi bir dönemde, 4-5 Aralık 2021 tarihinde toplanacak olan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda yeni dönem yöneticilerini belirleyeceğiz.

Geçtiğimiz dönemde, mesleğimize yönelen en ciddi saldırının, avukatların çoklu baro ismiyle bölünerek etkisizleştirilmesi çalışmaları olduğu ve ne yazık ki Birlik Başkanı ve onun temsil ettiği yönetim anlayışının bu anlayışa karşı durmadığı; Birlik Başkanının bölünmenin engellenmesi çalışmalarına katılanları ise dışlayan ve hatta suçlayan bir tutum içinde olduğunu üzülerek gördük ve yaşadık.

Bu süreçte mesleğimiz sürekli kan kaybederken, sorunların çözümü noktasında gelişme kaydedilememiş; demokrasi, hukuk devleti ve laiklik sürekli bir saldırı altında kalmış; Türkiye Barolar Birliği ise sessizliği yeğlemistir.

Türkiye Barolar Birliği'nin istenen, olması gereken ve özlenen 'birlik' yapısına kavuşması için mutlak bir değişimin gerekliliğine inanan biz aşağıda isim ve imzası bulunan Ege Bölgesi Barolarına kayıtlı başkan ve delegeler değişime güç ve katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Barolar Birliği Başkan adaylarından Sayın Av. Erinç Sağkan'ı destekleme konusunda karar birliğine vardığımızı meslektaşlarımızın ve duyarlı kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

Av. Selim Tokatlı - Afyonkarahisar Barosu Delegesi

Av. Gökhan Bozkurt - Aydın Barosu Başkanı

Av. Nalan Yarkın - Aydın Barosu Delegesi

Av. Savaş Akçöltekin - Aydın Barosu Delegesi

Av. Adnan Demirdöğer - Denizli Barosu Başkanı

Av. Kamil Doğan - Denizli Barosu Delegesi

Av. Özkan Yücel - İzmir Barosu Başkanı

Av. Ercan Demir - İzmir Barosu Delegesi

Av. Sibel Ünlü Hasdemir - İzmir Barosu Delegesi

Av. Sefa Yılmaz - İzmir Barosu Delegesi

Av. Serkan Cengiz - İzmir Barosu Delegesi

Av. Türkan Karakoç - İzmir Barosu Delegesi

Av. Ali Arslan - Manisa Barosu Delegesi

Av. Cumhur Uzun - Muğla Barosu Başkanı

Av. Attila Çelik - Muğla Barosu Delegesi

Av. Sezai Gökmen - Muğla Barosu Delegesi

Av. Mehmet Karaaslan - Muğla Barosu Delegesi

Av. Dilek Akagün - Uşak Barosu Delegesi

Av. Rıza Albay - Uşak Barosu Delegesi