Eskişehir’de uzun süredir kentleşme açısından yapılan hizmetler son derece dikkat çekiyor olmakla birlikte son dönemde şehrin verimli toprak arazileri de şehir dışından yatırımcılar tarafından cazibe merkezi haline dönüştü. Soğuk kış aylarından dolayı kurak coğrafyası ile bilinen Eskişehir’in verimli toprak arazilerinin bu süreçte tarıma uygun hale getirilerek yatırımcıların dikkatinin çekilmesi sağlandı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Gaye Usluer tarafından yapılan değerlendirmeler Eskişehir’in kurak coğrafyasından nasıl verimli arazilerin ortaya çıktığını kanıtlar nitelikte. Eskişehir haber merkezleri aracılığıyla paylaşılan detaylar şehri yeniden Türkiye gündeminin merkezine oturttu.

Prof. Dr. Gaye Usluer’den Eskişehir ile İlgili Tespitler

Anadolu Gazetesi yazarı olan Arif Anbar tarafından ES TV’de sunulan “Uyan Eskişehir” programına konuk olan CHP PM Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer, Eskişehir’in kültürel miras ve modern şehircilik anlayışının dışında verimli arazileri ve sanayi bölgesi olma konusunda yapmış olduğu atılımlarla nasıl Türkiye’nin cazibe merkezi haline dönüştüğü hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yapılan planlamalar dahilinde Eskişehir’in Alp ilçesine inşa edilecek sanayi bölgesi hakkında açıklamalarda bulunan Usluer, bölgenin inşaat planlamasının başlamasıyla birlikte özellikle Bursalı ve İstanbullu yatırımcıların cazibe merkezi haline dönüştüğünün üzerinde durdu. Alpu bölgesinin İstanbullu ve Bursalı iş adamları tarafından parsel parsel kapatıldığını belirten Usluer, tarıma son derece elverişli bu bölgenin neden bugün bu kadar çok rağbet gördüğü sorusunu sormanın gerektiğini de belirtti.

Usluer tarafından yapılan tespitler, Alpu’nun cazibe merkezi haline dönüşmesinin temel sebebi olarak Eskişehir şehir merkezine sadece 39 km uzaklıkta olmasının belirleyici faktör olduğunun üzerinde durarak, yapılacak yatırımlar konusunda her idari kurumun iş birliği ile hareket etmesi gerektiğini belirtti. Şehrin genel olarak bütünü ilgilendiren böylesine önemli bir konuda il idari yönetiminin de fikrinin alınarak hareket edilmesi gerektiğinin savunan Usluer, istihdam olanaklarının kime yarayacağı sorusunu sordu.

Yapılacak Yatırımlar Ortak Görüşlerle Desteklenmeli

CHP PM Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer tarafından ES TV’de yapılan açıklamalar kapsamında, Alpu’nun ve Eskişehir’in geleceğini ilgilendiren bu tarz yatırımların yapılması konusunda belediyelerin ve yerel yönetimlerin de içerisinde bulunduğu ortak aklın inşa edilmesi gerekliliği belirtildi. Bu bağlamda Alpu’nun cazibe merkezi haline dönüşmesinin kimlere fayda sağlayacağı konusunda da gündeme dair göndermeler yapan Usluer, bu tarz projelerde ortak akılla hareket edilmemesi durumlarında elde edilen sonuçların ne denli olumsuz olduğunu da belirterek, yatırımlar konusunda orak aklın inşa edilmesine dair çağrıda bulundu.

Kaynak: Eskişehir Haberleri