AVUKAT DAVA KAZANDI

8 Ekimde medyaya yansıyan bir haber oldukça ilgi görmüştü.

Bir avukat olay anından itibaren 10 gün içinde tebliğ edilmediği için trafik cezasının iptali için dava açmış ve davayı kazanmıştı. Tıklayınız.

YÖNETMELİKTE EKSİK DÜZENLEME VAR

Ancak avukatın davayı kazanmasına neden düzenleme sadece yönetmelikte yer alan bir hükümden kaynaklanıyor. "Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesinde, trafik cezalarının "10 işgünü içinde" tebliğ edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

EMNİYET, MEVZUAT EKSİKLİĞİNİ KANUN İLE GİDERDİ

Ancak Emniyet, söz konusu mevzuat açığının bir üst hukuk normu olan kanun ile giderildiğini 9 Ekim itibariyle açıkladı. Emniyet, trafik para ceza tutanakları ile ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 20'nci maddesine, 2011 yılında, şu düzenlemenin konulduğunu açıkladı.

"Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer"

Bu yasal düzenlemeye göre, bir trafik cezasının, takvim yolu sonuna kadar tebliğ edilmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

HABERLERDEN DOLAYI ÇOK SAYIDA DAVA AÇILIYOR

Medyada yer alan haberlerden dolayı çok sayıda dava açılıyor. Gazetelerde yer alan haberlere göre, ödenek eksikliğinin giderilmesi sonrasında 760 bin trafik ceza tutanağı bir anda gönderildi.

YARGITAY, İDAREDEN YANA KARAR ALDI

Yargıtay trafik ceza tutanaklarının 10 gün içinde tebliğ edilmemesi halinde açılacak davalarda idareden yana karar aldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Trafik Cezaları'nın 10 gün içinde tebliğ edilmemesi halinde geçersiz olacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Daire tebligata ilişkin süre sınırlamasının sadece idariyi bağladığını trafik cezasının tahsilinde etkili olmadığına hükmetti.

DEĞERLENDİRME

2011 yılında yapılan yasal düzenleme, yönetmeliğe yansıtılmamıştır. Ancak kanun, yönetmeliğin bir üst hukuk normudur. Bu nedenle ilk derece mahkemelerinde bazı davalar kazanılmış olsa dahi, üst mahkeme bu kararları bozabilecektir. Bozma ihtimali daha büyüktür. Bu nedenle dava açacakların bir kez daha düşünmelerinde yarar bulunmaktadır.