Adalet Bakanlığı, yargının kanayan yarası "bilirkişilik" kurumuna neşter vuruyor.

Yargının iş yükünü azaltması planlanan arabuluculuk sistemi de yeniden düzenleniyor.

Adalet Bakanı Kenan İpek, bireylerin şikayet ettiği, önemli davalarda da kamuoyunun sıkça tartıştığı bilirkişilik kurumunda köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı. Bakan İpek'in Meclis'e gönderilme aşamasına gelen Bilirkişilik Kanun Taslağı'na ilişkin verdiği bilgilere göre Adalet Bakanlığı'nda Bilirkişilik Daire Başkanlığı oluşturulacak. Bu başkanlık bünyesinde adli ve idari yargı olmak üzere iki ayrı birim kurulacak.

Bütün bilirkişiler, bu başkanlığa kayıtlı olacak. Bilirkişi incelemesine tabi olacak konu ve bu işlemi yaptıracak yargı mercii hangi ilde olursa olsun bilirkişiyi bakanlıktaki Daire Başkanlığı'ndan isteyecek. Bakanlık talep gelen ildeki veya yakın ildeki en uygun bilirkişiyi mahkeme veya savcılığa bildirecek.

YARGI DA HIZLANACAK

Devam eden uygulamaya göre bilirkişilerin kayıtları, illerdeki adalet komisyonlarında bulunuyor ve hakim - savcı bilirkişi ihtiyacı olduğunda bu listeden bir kişiyi herhangi bir kritere bağlı olmaksızın atayabiliyordu.

Böylelikle hakim - savcılar ile farklı ilişkiler kuran bilirkişiler istedikleri dava dosyasının incelemesini üstlenebiliyordu.

Adalet Bakanı İpek mevcut uygulamadaki aksaklıkları anlatırken hakim - savcı ile bilirkişilerin ilişkileri için, "Yeni yasa çıktıktan sonra bilirkişilerle, hakim ve savcılar arasında ahbap çavuş ilişkisi olmayacak" yorumunda bulundu.

Bakan İpek, hazırlanan taslağa göre hakimlerin hukuki konularda, yani bilgi sahibi olması gereken konularda bilirkişi incelemesine gidilmesinin de engelleneceğini, böylelikle hem bilirkişilerin hakimler yerine karar verir konumdan çıkarılacağını hem de yargının hızlandırılacağını söyledi.

İKİ SEANSIN ÜCRETİ DEVLETTEN

Yargınıniş yükünü azaltmak ve basit konularda mahkemelere gidilmeden uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk sistemi getirilmişti. Ancak arabuluculuk sistemi revize edilecek. Özellikle işçi-işveren ve kimi alacakverecek uyuşmazlıklarında arabulucuya gidilmeden mahkemeye başvurulamayacak.

Zorunlu arabuluculukta iki seansın ücretini devlet ödeyecek.


 ERSAN ATAR / SABAH