Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Kurulumuz sözleşmeli personel alımına ilişkin nihai başarı listeleri ek’te yer almaktadır.

- Sözleşmeli Büro Personeli

- Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

- İstenen Belgeler

           

            Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulundukları anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır.

            Atama sırasında istenilecek belgeler

            1) Sağlık Beyanı,

            2) Adli sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı,

            3) Askerlik Durum Beyanı,

            4) Mal bildirim formu,

            5) Hizmet yükümlülüğüne ilişkin beyan, 

            6) Altı adet vesikalık fotoğraf,

            7) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

            8) Gerekli öğrenim şartını taşımayanlar için bilgisayar veya daktilo sertifikası (Sözleşmeli Büro Personeli),

            9) Öğrenim Belgesinin onaylı örneği.