Ord. Prof. Dr. Abdülhak Kemal YÖRÜK

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL

Ord. Prof. Dr. Ebul’ûlâ MARDİN

Ord. Prof. Dr. Hasan Vasfi SEVİG

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU

Ord. Prof. Dr. Reşat KAYNAR

Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi ARSAL

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER

Prof. Dr. Hüseyin Nail KUBALI (Ordinaryüs Profesör Unvanını Kabul Etmedi, Reddetti)

*Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.