İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 49. Hukuk Dairesi, 'Su Ada'  ve 'Galatasaray Adası' olarak bilinen Kuruçeşme Adası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Davalı Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Tic. Lmtd. Şirketi'nin istinaf başvurusunu değerlendiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunda tebligatın usulüne uygun yapılmadığını ve bu nedenle davalının borcunun olmadığını öne sürdüğünü hatırlattı. 

Davacı Galatasaray Spor Kulübü'nün ise söz konusu şirketin adanın kirasını ödemeyerek icra takibi başlattığı, haciz ile tahliye talep ettiği ve Mels Turizm'in yasal süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmediği hatırlatıldı.

Daire, kira sözleşmesini ispat etme külfetinin kira verene ve kira bedelinin ödendiği ya da tahliye edildiğinin ispatının kiracıya ait olduğu gibi hususları dikkate alarak, kararında "Davalının dava konusu kirayı tamamen ödediğini ispat edemediği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

ESASTAN REDDETTİ

Yerel mahkemenin kararını maddi olay ve hukuka uygunluk bakımından incelemeye alan Daire, istinaf aşamasında duruşma yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olduğunu değerlendiren Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğunu belirtti.

Daire, bu gerekçeyle Davalı Mels Turizm Otelcilik'in istinaf başvurusunu esastan reddetti. 

"BÜTÜN GALATASARAYLILARA HAYIRLI OLSUN"

Kararın ardından açıklama yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Rezan Epözdemir, "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan 2021 tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup, bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada, bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık 2021 tarihinde İstinaf Mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.